Recenzje książek
26.11.2012 11:47


„Listopad to dla Polaków niebezpieczna pora” - książka Solidarnych 2010

Tę książkę można by opisać samymi cytatami – z polskiej literatury, ale i fragmentami jej samej. Siedemnaście wywiadów o Polsce, o posmoleńskiej sytuacji ale i o receptach na bardzo trudną rzeczywistość zatytułowane Mickiewiczowską „Lawą” – czyż trzeba coś więcej dodawać o naturze tej publikacji?

Recenzje książek
17.11.2012 11:10


Dwudziestolecie twórczości Wojciecha Wencla podsumowane antologią wierszy poety wydaną w Arcanach!

Ponad sto wierszy zamkniętych w ramie dwudziestolecia twórczego lat 1992-2012 stanowi precyzyjnie skomponowaną esencję poezji Wojciecha Wencla. Znajdziemy tam utwory pochodzące m.in. z książek: Wiersze (1995), Oda na dzień św. Cecylii (1997), Podziemne Motyle (2010), De profundis (2010). Do naszych rąk trafia autorska kompozycja utworów poety, który słowem rozbraja utarte schematy myślowe, a organizm jakim jest „wybór wierszy”, jego konstrukcja według upodobanych przez autora kryteriów (motywy, kluczowe obrazy estetyczne), daje czytelnikowi namiastkę odpowiedzi na pytanie o intencje poety.

Nowości książkowe
09.11.2012 17:49


Wojciech Wencel 'Oda do śliwowicy'

Oda do śliwowicy to autorski wybór utworów z książek poetyckich wydanych w ostatnim dwudziestoleciu: Wiersze (1995), Oda na dzień św. Cecylii (1997), Oda chorej duszy (2000), Ziemia Święta (2002), Wiersze zebrane (2003), Imago mundi. Poemat (2005), Podziemne motyle (2010), De profundis (2010).

Recenzje książek
22.10.2012 13:56


Kulisy dziewiętnastowiecznej dyplomacji piórem Władysława Zajewskiego

Mimo iż XIX wiek to epoka porozbiorowa, kwestie związane z Polakami i ich państwowym bytem były jednymi z kluczowych zagadnień ówczesnej Europy. Sprawa polska w rozgrywkach dyplomatycznych była w I połowie tegoż stulecia istotnym tematem rozmów na najwyższych szczeblach władzy. Na tym okresie skupia się Autor, chcąc w zbiorze naukowych artykułów pokazać naszą walkę o niepodległość w szerokim kontekście europejskiej gry interesów.

Nowości książkowe
18.10.2012 23:52


LAWA. Rozmowy o Polsce

Kondycja Polski po 10.04.2010, troska o Ojczyznę, aktualne problemy i drogi ich rozwiązania - to główne tematy kilkunastu wywiadów, które tworzą Lawę. Książka wyrosła z prawdziwej troski o sprawy polskie, dwa lata po Katastrofie Smoleńskiej.

Recenzje książek
17.07.2012 17:05


„Wtórna trybalizacja społeczeństwa” czyli media i kultura współczesnej Polski okiem prof. Andrzeja Waśko

„Poza systemem” to kolejny zbiór artykułów znakomitego naukowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podnosząc w swoich tekstach tematy polityki, kultury czy mediów III RP Autor zdaje się przypominać, że polityka, tak często mylona dzisiaj z partyjniactwem, jest ważnym elementem naszej świadomości i nie można jej tak po prostu odrzucić mówiąc „ja się polityką nie interesuje” – co niestety jest w zwyczaju dużej cześci Polaków. Bo czy wraz z odrzuceniem polityki, człowiek nie staje się łatwym obiektem dla postpolityki?

Nowości książkowe
15.06.2012 9:36


Andrzej Waśko 'Poza systemem'

Niniejsza książka mówi o polityce, mediach i kulturze III RP –  i o usuniętych z kultury i mediów głównego nurtu wartościach, które w dzisiejszej Polsce istnieją i funkcjonują – Poza systemem.

 

Nowości książkowe
09.06.2012 22:15


Oto jestem. Kościół na Wschodzie o powołaniu

Do publikacji, które w znaczny sposób pogłębią naszą wiedzą o historii i współczesnych realiach państw byłego ZSRR, należy książka „Oto jestem. Kościół na Wschodzie o powołaniach” pod redakcją Kajetana Rajskiego, licealisty z Krakowa. Została wydana przez tarnowskie Wydawnictwo „Biblos”.

Nowości książkowe
01.06.2012 19:37


'Czarna Księga Kresów' to interesująca nowość

Ze wstępu Prof. hab. Andrzeja Nowaka: Książka ta spogląda na Kresy z tragicznej perspektywy, w której dominują zbrodnie. To Kresy są tu ofiarą zbrodni. (…) Tych Kresów, które były, już nie ma. Przynajmniej na żadnej współczesnej mapie. Zdaje się, że nadszedł ich kres. Jak to się stało? Jak się ta tragedia dokonała? Czyja to wina? Czyje zaniedbanie? Czy mogło być inaczej? O tym, o czym często nie mają siły mówić wydziedziczeni z tamtej ziemi, mówi ta książka.

Recenzje książek
01.06.2012 19:21


Zdrada z premedytacją – dzieje hrabiego Adama Gurowskiego w monumentalnej rozprawie Henryka Głębockiego.

Jak z radykalnego demokraty, powstańca listopadowego, człowieka, który za samo nazwanie go hrabią wyzywał na pojedynek stać się wiernym sługą rosyjskiego cara, głosicielem idei panslawizmu i dziejowej roli Rosji, a na koniec porzucić to wszystko i uciec do Ameryki? Takim nietuzinkowym arystokratą był hrabia Adam Gurowski, którego pod lupę wziął dr Henryk Głębocki. Przyglądamy się jego działalności na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości a następnie, po radykalnej wolcie, obserwujemy jego losy w trakcie służby dla Imperium Rosyjskiego.


Wyszukiwarka

Reklama

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.