Rozmowy z autorami
26.05.2012 10:34


“Świat dziki nam się kurczy, ale jest jeszcze w zasięgu ręki...”

Rozmowa z podróżnikiem Wojciechem Popkiewiczem, autorem powieści “Ćma z czerwonej wyspy”.

Recenzje książek
03.05.2012 20:03


Walka o suwerenność w skrajnie trudnych warunkach...

Książka autorstwa prof. Zofii Zielińskiej jest pozycją niezwykle ciekawą i intrygującą. Dlaczego? Ciekawą z racji prezentowanego obrazu króla Stanisława Augusta, który okazuje się być bardzo zdeterminowany w reformowaniu swego kraju dla dobra niego, wbrew swemu wschodniemu mocodawcy. Intrygującą z racji prezentowanych postaw monarchy, a także jego wujów, którzy nie okazują się być tak gorliwi „w naprawianiu” Rzeczypospolitej. Jest dodatkowo intrygująca jeżeli porównamy ją z ankietą jaka została przeprowadzona na potrzeby wywiadu Portalu ARCANA z prof. Zielińską. Z owej ankiety wynika, iż 60% respondentów uznaje króla „Stasia” za zdrajcę – z książki obraz władcy rysuje się wręcz przeciwny. Kto podejmie się rzeczowej polemiki z postawionymi w monografii tezami?

Nowości książkowe
29.04.2012 23:37


Zofia Zielińska 'Polska w okowach systemu północnego 1763-1766'

Zofia Zielińska, historyk z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, badacz dziejów politycznych wieku XVIII. Zainteresowania: sytuacja międzynarodowa Polski ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-rosyjskich, próby modernizacji Rzeczypospolitej, Stanisław August Poniatowski. Najważniejsze publikacje: Walka „Familii” o reformę Rzeczypospolitej 1743-1752 (1983), Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej (1986, w serii: Dzieje narodu i państwa polskiego), Republikanizm spod znaku buławy (1988), „O sukcesyi tronu w Polszcze” 1787-1790 (1991), Kołłątaj i orientacja pruska u progu Sejmu Czteroletniego (1991),Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII wieku (2001), przypisy do pamiętników Marcina Matuszewicza, Diariusz życia mego, t. 1-2 (1986).

 

Recenzje książek
24.04.2012 18:28


Smoleńska mgła na Madagaskarze – dramat, przygoda i sekrety słowiańskiej tożsamości w najnowszej powieści Wydawnictwa ARCANA

Czy młodzi przyjaciele, Polak i Rosjanin, muszą wspólnie na krańcu świata otrzeć się o śmierć, by znaleźć porozumienie? Znają się niby od lat i darzą się wzajemnym szacunkiem i sympatią, a jednak historia ich narodów powraca w codziennych sporach i postrzeganiu świata. Najnowsza powieść Wydawnictwa ARCANA to połączenie powieści przygodowej i thrillera, ale jednocześnie jedna z pierwszych literackich opowieści o katastrofie smoleńskiej. Wszystko to osadzone w znanych Autorowi realiach madagaskarskiej dziczy...

Nowości książkowe
18.04.2012 17:33


Wojciech Popkiewicz 'Ćma z czerwonej wyspy'

Na Madagaskarze - Polak i Rosjanin pokonują niezwykłą przestrzeń. Czy uda im się pokonać czas, oderwać się od historii? Jeden z nich był bezpośrednim świadkiem tajemniczego dramatu. Jego pamięć własna i cyfrowa jest zagrożona. Ucieczka staje się koniecznością. Przypadkiem jest przygoda, oszałamiająca przyroda i miłość. Na wydarzenia w wiosce nad Oceanem Indyjskim pada daleki cień Smoleńska.

Rozmowy z autorami
02.04.2012 15:22


Groźba schizmy w Rzeczypospolitej była realna

Groźba schizmy w Rzeczypospolitej była realna – rozmowa z dr. Richardem Butterwickiem.

Rozmowy z autorami
23.03.2012 12:16


„Nic nie było w stanie uratować państwa polskiego. Fatalną sytuację najlepiej rozumiał Stanisław August. Odrodzono jednak naród, co umożliwiło przetrwanie 123 lat niewoli” – Poniatowski na nowo poznany w rozmowie z prof. Zofią Zielińską

W lutym 2012 r. poprosiliśmy Czytelników Portalu o przesyłanie pytań do wywiadu z prof. Zofią Zielińską. Z części proponowanych pytań i własnych przygotowań powstały zagadnienia i wątpliwości, które rozwiewa historyk Uniwersytetu Warszawskiego. Czy możliwe, że Stanisław August przystąpił do Targowicy z troski o Polskę? W I części wywiadu omawiamy Sejm Wielki, Konstytucję 3 Maja, Targowicę a także – mało znane – ostatnie lata i nadzieje Poniatowskiego.

Recenzje książek
09.03.2012 14:51


Antologia tekstów wybranych przez o. Jacka Salija, jako odtrutka na przemysł pogardy

W 1983 roku w Paryżu ukazała się niezwykła antologia tekstów zebranych przez o. Jacka Salija, a poświęconych przebaczaniu. Odbiorcami byli jednak tylko polscy emigranci, książka bowiem nie trafiła do Polski, jakby akolici stanu wojennego wzdrygali się na tytułowe słowa "Miłujcie nieprzyjacioły wasze".

Nowości książkowe
06.03.2012 15:27


Richard Butterwick 'Polska rewolucja a Kościół katolicki 1788-1792'

„Po lekturze tej książki nie waham się stwierdzić, że jest to jedna z najważniejszych pozycji, jakie napisano o dziejach Sejmu Czteroletniego, a tym samym niesłychanie ważnym wkładem w historiografię epoki stanisławowskiej”.

Recenzje książek
17.02.2012 12:27


„Hasłem naszym zgoda będzie i Ojczyzna nasza”

Prostota, aktualność i swojskość… Hasło wyborcze kandydata na prezydenta z 1990 roku Stanisława Tymińskiego, jak i inne elementy rzeczywistości wyborczej III RP zebrał w rzetelnym kompendium Andrzej Konrad Piasecki. Przypomnienie przebiegu kampanii wyborczych ostatnich dwóch dekad to lektura pouczająca, choć czasem wydaje się... abstrakcyjna!


Wyszukiwarka

Reklama

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.