Nowości książkowe
15.12.2012 9:48


Stanisław Srokowski 'Barbarzyńcy u bram'

„Barbarzyńcy u bram” to bezlitosna satyra na współczesną Polskę, na pogrążone w kłamstwie i mistyfikacji polityczne i intelektualne elity.

Rozmowy z autorami
13.12.2012 12:55


To działo się naprawdę – o polskości szarganej komunistyczną ideologią mówi Żołnierz Wyklęty i autor Arcanów Stanisław Murzański.

O kosztownej idei niepodległości opowiada autor książki „Sojusz nieczystych sumień” – Stanisław Murzański. Mówi o wykorzystywaniu konformizmu jako metodzie pozyskiwania zwolenników komunizmu, o zdrajcach i bohaterach w czasach Żołnierzy Wyklętych oraz o trudnych wyborach pod presją stalinizmu. 

Nowości książkowe
30.11.2012 17:39


Anna Zechenter 'Kremlowskie trucizny'

Anna Zechenter (ur. 1959) - pracownik krakowskiego oddziału IPN. Autorka artykułów w „Czasie Krakowskim”, „Naszym Dzienniku”, „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Polskiej”, „Arcanach” i wydawnictwach IPN. W 1994 opublikowała na łamach „Czasu Krakowskiego” i „Życia Warszawy” pierwsze w Polsce akta agentów wschodnioniemieckiego Stasi, m.in. raport Zbigniewa Sobotki z 1989 (w 1994 min. spraw wewnętrznych); akta zamieszkałego na stałe w PRL Detlefa Rusera z inwigilacji podziemnej „S” w Gdańsku w l. 80; raporty Franka Stolta z inwigilacji ks. Henryka Jankowskiego w l. 80, a także protokoły rozmów szefa Stasi Ericha Mielke z Wojciechem Jaruzelskim i Czesławem Kiszczakiem z 1982.

Recenzje książek
26.11.2012 11:47


„Listopad to dla Polaków niebezpieczna pora” - książka Solidarnych 2010

Tę książkę można by opisać samymi cytatami – z polskiej literatury, ale i fragmentami jej samej. Siedemnaście wywiadów o Polsce, o posmoleńskiej sytuacji ale i o receptach na bardzo trudną rzeczywistość zatytułowane Mickiewiczowską „Lawą” – czyż trzeba coś więcej dodawać o naturze tej publikacji?

Recenzje książek
17.11.2012 11:10


Dwudziestolecie twórczości Wojciecha Wencla podsumowane antologią wierszy poety wydaną w Arcanach!

Ponad sto wierszy zamkniętych w ramie dwudziestolecia twórczego lat 1992-2012 stanowi precyzyjnie skomponowaną esencję poezji Wojciecha Wencla. Znajdziemy tam utwory pochodzące m.in. z książek: Wiersze (1995), Oda na dzień św. Cecylii (1997), Podziemne Motyle (2010), De profundis (2010). Do naszych rąk trafia autorska kompozycja utworów poety, który słowem rozbraja utarte schematy myślowe, a organizm jakim jest „wybór wierszy”, jego konstrukcja według upodobanych przez autora kryteriów (motywy, kluczowe obrazy estetyczne), daje czytelnikowi namiastkę odpowiedzi na pytanie o intencje poety.

Nowości książkowe
09.11.2012 17:49


Wojciech Wencel 'Oda do śliwowicy'

Oda do śliwowicy to autorski wybór utworów z książek poetyckich wydanych w ostatnim dwudziestoleciu: Wiersze (1995), Oda na dzień św. Cecylii (1997), Oda chorej duszy (2000), Ziemia Święta (2002), Wiersze zebrane (2003), Imago mundi. Poemat (2005), Podziemne motyle (2010), De profundis (2010).

Recenzje książek
22.10.2012 13:56


Kulisy dziewiętnastowiecznej dyplomacji piórem Władysława Zajewskiego

Mimo iż XIX wiek to epoka porozbiorowa, kwestie związane z Polakami i ich państwowym bytem były jednymi z kluczowych zagadnień ówczesnej Europy. Sprawa polska w rozgrywkach dyplomatycznych była w I połowie tegoż stulecia istotnym tematem rozmów na najwyższych szczeblach władzy. Na tym okresie skupia się Autor, chcąc w zbiorze naukowych artykułów pokazać naszą walkę o niepodległość w szerokim kontekście europejskiej gry interesów.

Nowości książkowe
18.10.2012 23:52


LAWA. Rozmowy o Polsce

Kondycja Polski po 10.04.2010, troska o Ojczyznę, aktualne problemy i drogi ich rozwiązania - to główne tematy kilkunastu wywiadów, które tworzą Lawę. Książka wyrosła z prawdziwej troski o sprawy polskie, dwa lata po Katastrofie Smoleńskiej.

Recenzje książek
17.07.2012 17:05


„Wtórna trybalizacja społeczeństwa” czyli media i kultura współczesnej Polski okiem prof. Andrzeja Waśko

„Poza systemem” to kolejny zbiór artykułów znakomitego naukowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podnosząc w swoich tekstach tematy polityki, kultury czy mediów III RP Autor zdaje się przypominać, że polityka, tak często mylona dzisiaj z partyjniactwem, jest ważnym elementem naszej świadomości i nie można jej tak po prostu odrzucić mówiąc „ja się polityką nie interesuje” – co niestety jest w zwyczaju dużej cześci Polaków. Bo czy wraz z odrzuceniem polityki, człowiek nie staje się łatwym obiektem dla postpolityki?

Nowości książkowe
15.06.2012 9:36


Andrzej Waśko 'Poza systemem'

Niniejsza książka mówi o polityce, mediach i kulturze III RP –  i o usuniętych z kultury i mediów głównego nurtu wartościach, które w dzisiejszej Polsce istnieją i funkcjonują – Poza systemem.

 


Wyszukiwarka

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.