Nowości książkowe
13.12.2010 3:01


Władysław Konopczyński 'Pierwszy rozbiór Polski'

Oddajemy do rąk Czytelników to dzieło, 63 lat po jego napisaniu przez wielkiego historyka. Do tej pory pierwszy rozbiór nie doczekał się swojej monografii. Publikacja pracy Konopczyńskiego wypełnia tę dotkliwą lukę w naszej historiografii. Porywającym stylem napisana, łączy w sobie klarowność narracji z warsztatową ścisłością. Ta spóźniona "premiera" jest niewątpliwie ważnym wydarzeniem dla polskiej refleksji nad Rzeczpospolitą i jej upadkiem.

Nowości książkowe
13.12.2010 2:56


Andrzej Nowak 'Od Polski do postpolityki'

Próbuję zrozumieć, co dzieje się z demokracją, z Rzeczpospolitą, z edukacją, z Europą Wschodnią, z Europą. Co dzieje się z rzeczywistością w magmie płynącego z posłusznych (komu?) mediów przekazu  „pi-ar”? To zapis tych prób między końcem 2005 roku i końcem roku 2010. 

Rozmowy z autorami
13.12.2010 1:58


Zechenter: Komunizm zbyt głęboko przeorał nasze społeczeństwo

Komunizm zbyt głęboko przeorał nasze społeczeństwo – z Anną Zechenter, autorką książki „KGB gra w szachy” rozmawia Bogdan Smolarski.

Recenzje książek
09.12.2010 22:34


Czy Polska ma jeszcze prawdziwe elity? – Stanisław Murzański o polskiej inteligencji

„Sojusz nieczystych sumień” zawiera prawie trzydzieści tekstów, które opisują hipokryzję, nieporadność lub kryzys polskich intelektualistów od czasów końca II wojny światowej, aż po czasy współczesne. Na kartach książki spotykamy się z Bronisławem Geremkiem, Jackiem Kuroniem, Aleksandrem Kwaśniewskim, Adamem Michnikiem, Donaldem Tuskiem, Karolem Modzelewskim, z Lechem i Jarosławem Kaczyńskimi oraz z szeroko rozumianymi środowiskami opozycyjnymi i demokratycznymi czasów PRL i późniejszych. Obraz ten, naszkicowany przez człowieka pokolenia „Kolumbów”, nie napawa optymizmem.

Recenzje książek
09.12.2010 22:26


Stańczyka zabawy z Imperium

Tomasz Gabiś, były redaktor „Stańczyka” i autor tekstów w wielu pismach, wydał w formie książki poszerzone wersje swoich artykułów oscylujących wokół tematyki imperialnej. „Gry imperialne” to pozycja nietuzinkowa i przewrotna. Autor, odrzucając wszelkie uprzedzenia, czy to lewicowe czy prawicowe, prowokuje Czytelnika do przemyślenia swoich poglądów. To swoistego rodzaju manifest polityczny, okraszony ironią, żartem, a przetykany częstymi fragmentami na poły literackimi. Tomasz Gabiś w swojej książce wieszczy koniec aktualnego porządku świata i powstanie na jego gruzach Imperium Europæum (nazywanego także przez niego Unią Europejską II). Jakie będą wartości wyznawane przez to nowe imperium?

Recenzje książek
09.12.2010 22:14


Rewolucja na kartki

„Okrągły Stół był wyrazem skruchy komunistycznych elit i dobrowolnym oddaniem władzy – posypaniem głowy popiołem i uznaniem, że wyczerpała się formuła rządów PZPR”. Tak w skrócie określić można poglądy zwolenników pozytywnej wizji Okrągłego Stołu. Równie popularna, ale czarna legenda rozmów opozycji z władzami bazuje na tezie, że nomenklatura partyjna z esbecką agenturą zawarły porozumienie ponad głowami społeczeństwa. Jak więc było naprawdę? Między innymi na to pytanie odpowiada Antoni Dudek, analizując proces transformacji ustrojowej w latach 1988-1990.

Recenzje książek
09.12.2010 22:06


Biblia katolickich konserwatystów

Napisana w latach 70-tych XX wieku książka Oliveiry stanowi niejako podręcznik katolickiego konserwatyzmu, opisuje wielki proces „rewolucji”, pod którym to terminem rozumiemy nieustanne dążenie do zniszczenia naszej cywilizacji. Autor, źródeł upadku doszukuje się w pewnych zmianach mentalności końca średniowiecza, nakreślając obraz marszu destrukcyjnej siły wywracającej świat chrześcijańskich wartości do góry nogami. Jeśli Rewolucja jest nieporządkiem, Kontrrewolucja jest przywracaniem porządku – konstatuje brazylijski myśliciel i działacz katolicki. Formułuje jednocześnie program pozytywny dla "kontrrewolucjonistów", czyli wskazuje drogi walki ze złem w otaczającym nas świecie.

Recenzje książek
09.12.2010 21:49


Wizja niepodległej Ukrainy w ujęciu Wacława Lipińskiego

Wacław Lipiński (Wjaczesław Łypyns`kyj) to postać wyjątkowa dla rozwoju ukraińskiej myśli politycznej, ważna również z perspektywy historii stosunków polsko-ukraińskich. W powszechnej świadomości budowanie samodzielności państwowej przez Ukraińców na początku XX wieku kojarzy się przede wszystkim z działalnością opozycyjną w stosunku do Polaków. Czy jednak była to jedyna droga? Postać Wacława Lipińskiego – Ukraińca o kulturze polskiej, Genthe Polonus Natione Ruthenus – wskazuje ciekawe rozwiązanie, jakim była stworzona przez niego koncepcja terytorializmu.

Nowości książkowe
05.12.2010 17:31


Anna Zechenter 'KGB gra w szachy'

Anna Zechenter (1959) z wykształcenia germanistka. Przed 1980 r. członek Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie, w 1980 współzałożycielka NZS w Krakowie, członek Klubu Myśli Patriotycznej „Jagiellonia”. Publikuje m.in. w „Dzienniku Polskim”, „Arcanach”, wydawnictwach IPN, „Gazecie Polskiej”, „Nowym Państwie”. W 1994 opublikowała na łamach „Czasu Krakowskiego” i „Życia Warszawy” pierwsze w Polsce raporty agentów wschodnioniemieckiego Stasi (MfS), m.in. raport Zbigniewa Sobotki z 1989 (w 1994 min. spraw wewnętrznych); akta zamieszkałego w PRL agenta Stasi Detlefa Rusera z inwigilacji podziemnej „S” w Gdańsku w l. 80 oraz raporty agenta Stasi Hermanna Schneidera z inwigilacji ks. Henryka Jankowskiego w l. 80. Obecnie pracownik krakowskiego oddziału IPN.

Nowości książkowe
03.12.2010 14:54


Henryk Kirschner 'Notatki wołyńskie'

Wołyń był krajem mego dzieciństwa. Miałem ukończone czternaście lat, kiedy uciekaliśmy stamtąd w lipcu 1943 roku z powodu śmiertelnego zagrożenia. Czystka etniczna osiągnęła apogeum. Pozostały po tych wydarzeniach urazy, od których przez wiele lat trudno było się wyzwolić. Nie zdołały one jednak przesłonić uczuć, jakie większość ludzi żywi do miejsc, w których spędzili dzieciństwo. Dlaczego przywołany w pamięci ten właśnie pagórek, zakręt drogi, łan zboża mają takie szczególne znaczenie? Później było wiele pagórków i zakrętów, ale tylko tamte mają pierwszeństwo w ciągu obrazów, które wywołuje pamięć. Moim "niezywkłym" miejscem był bardzo niewielki obszar południowo-zachodniego Wołynia, zamknięty w trójkącie, którego wierzchołek stanowiło Bersteczko, a podstawę wyznaczały dwie wsie - Dzikowiny i Łobaczówka. (fragment książki)


Wyszukiwarka

Reklama

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.