Rozmowy z autorami
03.03.2011 0:40


Potęga rosyjska zaczęła się od dziecięcych zabaw młodego Piotra Romanowa...

Potęga rosyjska zaczęła się od dziecięcych zabaw młodego Piotra Romanowa... – na temat genezy potęgi rosyjskiej armii mówi doktor Paweł Krokosz, autor książki o rosyjskich siłach zbrojnych doby Piotra I, opublikowanej przez Wydawnictwo ARCANA.

Recenzje książek
02.03.2011 19:47


Tylko człowiek może zasłużyć na karę śmierci – „powracający dylemat” w jednej ksiażce

Ujęcie problemu kary śmierci przez Piotra Bartulę, choć oparte na myśli klasyków euorpejskiej filozofii, zaskakuje kategorycznymi osądami, obrazowymi przykładami i ciętym językiem. Z jednej strony dostajemy analizę tych myślicieli, którzy ustosunkowywali się do problemu kary ostatecznej (Locke, Kant, Rousseau i wielu, wielu innych), a z drugiej strony prostą i logiczną wykładnię tezy: przeciwnicy kary śmierci są po prostu nielogiczni.

Rozmowy z autorami
24.02.2011 11:44


Był tytanem pracy - wkrótce będzie wydana książka...

O przygotowywanym w ARCANACH wydaniu artykułów Janusza Kurtyki, o jego roli w polskiej nauce i kierunkach, jakie wytyczał całemu pokoleniu historyków, mówią Filip Musiał i Wojciech Frazik.

Nowości książkowe
05.02.2011 12:15


Wojciech Wencel 'De profundis'

"De profundis" - to poetyckie epitafium i zarazem hołd złożony cieniom poległych w Katyniu, na Wołyniu, w Powstaniu Warszawskim, w kazamatach UB i na podsmoleńskim lotnisku.

Rozmowy z autorami
03.02.2011 2:29


Szubienica jako symbol cywilizacji europejskiej – rozmowa na temat kary śmierci z doktorem Piotrem Bartulą

O symbolicznym znaczeniu kary śmierci jako fundamencie naszej cywilizacji, o koncepcji jej sprywatyzowania w post-politycznym świecie, oraz o różnych argumentach w dyskusji na ten temat mówi autor książki „Kara śmierci. Powracający dylemat” dr Piotr Bartula.

Nowości książkowe
04.01.2011 9:33


Filip Musiał 'Raj grabarzy narodu. Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce 'ludowej' 1945-1989'

Raj grabarzy narodu. Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce „ludowej” 1945–1990 jest zbiorem artykułów prezentujących historię komunistycznego aparatu przemocy.

Recenzje książek
01.01.2011 21:25


Nielegałowie i zbrodnie – tajne operacje komunistycznych służb specjalnych

Działalność służb specjalnych jest z zasady jedną z głębiej skrywanych tajemnic państwowych. Dotyczy to w szczególności byłych krajów komunistycznych, gdzie stosowano nieraz haniebne i zbrodnicze metody działania. Nieznane dotąd kulisy tej działalności ujawnia Anna Zechenter.

Rozmowy z autorami
21.12.2010 3:03


Nowak: Nie pozwólmy uczynić z katastrofy smoleńskiej komedii

Nie pozwólmy uczynić z katastrofy smoleńskiej komedii – zdają się brzmieć refleksje po spotkaniu z Profesorem Andrzejem Nowakiem

Recenzje książek
17.12.2010 11:56


„Intelektualna historia zapaści Rzeczpospolitej” w najnowszej książce profesora Andrzeja Nowaka

Najnowsza książka Andrzeja Nowaka jest zbiorem jego artykułów, felietonów i esejów z ostatnich pięciu lat. Pisane były na bieżąco, jako komentarz do zmieniającej się rzeczywistości, a przecież Polska ostatniego pięciolecia była polem szczególnie zaciekłej walki między dwiema wizjami rozwoju: patriotyzmu i polityki. Dyskurs w tym okresie oscylował głównie wokół braci Kaczyńskich, a cezury 2005 – 2010 wyznaczają jednocześnie specyficzny czas: od wielkiego wkroczenia IV Rzeczpospolitej i początku kadencji śp. Lecha Kaczyńskiego, aż po bezprecedensową, tragiczną śmierć 96 znakomitych osobistości pod Smoleńskiem. Przeczytać książkę Andrzeja Nowaka to znaczy przeżyć ponownie ostatnie 5 lat, powrócić do czasu, w którym wojna polsko-polska miała jeszcze stosunkowo skromny wymiar.

Recenzje książek
16.12.2010 10:07


Pierwsze wydanie 'Pierwszego rozbioru' – zapomniana książka wybitnego historyka

Opublikowaniem tej książki Wydawnictwo ARCANA trwale zapisze się w dziejach polskiej nauki historycznej. Monografia "Pierwszy rozbiór Polski" nie została nigdy wydana, choć stanowiła dzieło dojrzałego i uznanego historyka. Nastające czasy komunizmu zamiast spokojnej starości i nagród za swoje wieloletnie badania przyniosły Autorowi jedynie szykany i marginalizację. Dopiero po ponad sześćdziesięciu latach "Pierwszy rozbiór Polski" trafia do rąk czytelników zachwycając dawnym, niemalże gawędziarskim stylem i niesłychaną bazą źródłową. Każdy, kto choć trochę interesuje się historią Polski, powinien śmiało sięgnąć po opisywaną pozycję. 


Wyszukiwarka

Reklama

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.