Recenzje książek
10.05.2011 21:25


Z głębokości serca i rozumu

Na portalu ARCANA, swego czasu, można było odsłuchać przejmującą pieśń w wykonaniu Jana Pietrzaka według słów wiersza Wojciecha Wencla pt. „Pani Cogito”.

Oto obok Herbertowskiego Pana Cogito pojawił się jego żeński odpowiednik. Wencel dopełnił Pana Cogito, przydał mu kobiecej intuicji i wrażliwego serca. W Pani Cogito nie ma ironicznego dystansu, filozoficznego spojrzenia na rzeczywistość, erudycji; jest prostota i wiara w dobro. Co więc łączy tę liryczną parę? Niezłomność i trwanie w wierności, przekonanie o istnieniu „królestwa bez kresu” i „ubitej ziemi”. Oboje odrzucili „wałęsanie się po salonach”. Męski intelekt i kobieca dobroć stały się (jak zawsze) wzajemnym dopełnieniem. Cały tom wierszy „De profundis” zdaje się być sięgnięciem po poetykę Zbigniewa Herberta. Czyżby twórca Pana Cogito doczekał się następcy?

Recenzje książek
04.05.2011 19:24


Człowiek, który stracił Chiny?

Czang Kaj-szek to postać kontrowersyjna, budząca skrajne opinie wśród ludzi. Jednym jawi się jako niezłomny wróg komunistów, osoba stawiająca dobro swojego narodu ponad własne. Dla drugich jest autokratycznym przywódcą, pozbawionym talentów politycznych, żerującym na mocarstwach Zachodu. Jaki naprawdę był Czang? Jak wyglądała jego droga do państwowych szczytów? Co kierowało jego decyzjami politycznymi? Każdy spragniony wiedzy Czytelnik znajdzie odpowiedzi na te pytania w książce Jakuba Polita Pod wiatr. Czang Kaj-szek (1887-1975).

Recenzje książek
28.04.2011 11:30


Ta książka to pomnik pracy naukowej Janusza Kurtyki

„Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale są ludzie, których bardzo trudno zastąpić, do nich m.in. należał Janusz Kurtyka” – te słowa abp. Kazimierza Nycza wydają się odbijać echem podczas lektury najnowszej książki Wydawnictwa Arcana, zawierającej zbiór prac śp. dr. hab. Janusza Kurtyki pod redakcją Wojciecha Frazika i Filipa Musiała.

Recenzje książek
27.04.2011 9:46


Wszystko się gdzieś zapisuje

Wydawałoby się, że o Kresach, a zwłaszcza o tragicznym końcu tworzonego przez nie mikrokosmosu, napisano już wszystko albo i więcej. Powstały powieści, prace naukowe, zestawienia statystyczne, zapiski o dziejach politycznych i kulturowych, a nawet rozważania filozofujące. Temat mordów dokonanych przez OUN-UPA, niezabliźniający się i budzący wiele kontrowersji, wymaga jednak spojrzenia szerszego, niż jest w stanie zaoferować każda z wymienionych perspektyw osobno. Dlatego w swojej książce Stanisław Srokowski dokonuje ich syntezy.

Recenzje książek
15.04.2011 21:36


Od młodopolskiej peleryny do Turkiestańskiej emigracji

„Patrząc wstecz” jest kolejnym, siódmym z kolei, tomem dzieł wybranych Ferdynanda Goetla. Jest to zbiór wspomnień, pisany pod koniec życia autora a opublikowany już pośmiertnie, w 1966 roku w Londynie. Pierwsze wydanie zostało zakończone wspomnieniami z początku 1915 roku (stąd adnotacja „niedokończony pamiętnik”). Wydanie niżej recenzowane zawiera dalsze losy Goetla w okresie rewolucji lutowej i przewrotu bolszewickiego, aż do momentu podjęcia decyzji o powrocie do kraju, rok po zakończeniu Wielkiej Wojny.

Recenzje książek
21.03.2011 12:24


Porozmawiajmy o Polsce, którą zawiedliśmy – dwadzieścia wywiadów Piotra Legutki

Wszystkie rozmowy zebrane w książce „Dlaczego zawiedliśmy” zostały przeprowadzone na przestrzeni pięciu lat, niemal wszystkie na długo przed katastrofą smoleńską, a jednak zwiastowały one różne nieszczęścia. Publikowane wcześniej w „Dzienniku Polskim” oraz „Nowym Państwie”, zostały zebrane w jednym woluminie, by dać Czytelnikowi możliwość spojrzenia na sprawy Polski z szerszej perspektywy.

Recenzje książek
19.03.2011 10:05


Czarnyszewicza obraz Polski pięknej

„W głuszy bezkresnych, zaberezyńskich lasów” trudno się nie zakochać. Już od pierwszego akapitu powieść Floriana Czarnyszewicza porywa Czytelnika, a barwnie przedstawiony klimat dawnych Kresów Wschodnich długo tkwi w świadomości i nieraz powraca w myślach. „Nadberezyńcy” to piękna opowieść o istocie polskości, prostym bohaterstwie i magicznych Kresach.

Recenzje książek
02.03.2011 19:47


Tylko człowiek może zasłużyć na karę śmierci – „powracający dylemat” w jednej ksiażce

Ujęcie problemu kary śmierci przez Piotra Bartulę, choć oparte na myśli klasyków euorpejskiej filozofii, zaskakuje kategorycznymi osądami, obrazowymi przykładami i ciętym językiem. Z jednej strony dostajemy analizę tych myślicieli, którzy ustosunkowywali się do problemu kary ostatecznej (Locke, Kant, Rousseau i wielu, wielu innych), a z drugiej strony prostą i logiczną wykładnię tezy: przeciwnicy kary śmierci są po prostu nielogiczni.

Recenzje książek
01.01.2011 21:25


Nielegałowie i zbrodnie – tajne operacje komunistycznych służb specjalnych

Działalność służb specjalnych jest z zasady jedną z głębiej skrywanych tajemnic państwowych. Dotyczy to w szczególności byłych krajów komunistycznych, gdzie stosowano nieraz haniebne i zbrodnicze metody działania. Nieznane dotąd kulisy tej działalności ujawnia Anna Zechenter.

Recenzje książek
17.12.2010 11:56


„Intelektualna historia zapaści Rzeczpospolitej” w najnowszej książce profesora Andrzeja Nowaka

Najnowsza książka Andrzeja Nowaka jest zbiorem jego artykułów, felietonów i esejów z ostatnich pięciu lat. Pisane były na bieżąco, jako komentarz do zmieniającej się rzeczywistości, a przecież Polska ostatniego pięciolecia była polem szczególnie zaciekłej walki między dwiema wizjami rozwoju: patriotyzmu i polityki. Dyskurs w tym okresie oscylował głównie wokół braci Kaczyńskich, a cezury 2005 – 2010 wyznaczają jednocześnie specyficzny czas: od wielkiego wkroczenia IV Rzeczpospolitej i początku kadencji śp. Lecha Kaczyńskiego, aż po bezprecedensową, tragiczną śmierć 96 znakomitych osobistości pod Smoleńskiem. Przeczytać książkę Andrzeja Nowaka to znaczy przeżyć ponownie ostatnie 5 lat, powrócić do czasu, w którym wojna polsko-polska miała jeszcze stosunkowo skromny wymiar.


Wyszukiwarka

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.