Recenzje książek
16.12.2010 10:07


Pierwsze wydanie 'Pierwszego rozbioru' – zapomniana książka wybitnego historyka

Opublikowaniem tej książki Wydawnictwo ARCANA trwale zapisze się w dziejach polskiej nauki historycznej. Monografia "Pierwszy rozbiór Polski" nie została nigdy wydana, choć stanowiła dzieło dojrzałego i uznanego historyka. Nastające czasy komunizmu zamiast spokojnej starości i nagród za swoje wieloletnie badania przyniosły Autorowi jedynie szykany i marginalizację. Dopiero po ponad sześćdziesięciu latach "Pierwszy rozbiór Polski" trafia do rąk czytelników zachwycając dawnym, niemalże gawędziarskim stylem i niesłychaną bazą źródłową. Każdy, kto choć trochę interesuje się historią Polski, powinien śmiało sięgnąć po opisywaną pozycję. 

Recenzje książek
09.12.2010 22:34


Czy Polska ma jeszcze prawdziwe elity? – Stanisław Murzański o polskiej inteligencji

„Sojusz nieczystych sumień” zawiera prawie trzydzieści tekstów, które opisują hipokryzję, nieporadność lub kryzys polskich intelektualistów od czasów końca II wojny światowej, aż po czasy współczesne. Na kartach książki spotykamy się z Bronisławem Geremkiem, Jackiem Kuroniem, Aleksandrem Kwaśniewskim, Adamem Michnikiem, Donaldem Tuskiem, Karolem Modzelewskim, z Lechem i Jarosławem Kaczyńskimi oraz z szeroko rozumianymi środowiskami opozycyjnymi i demokratycznymi czasów PRL i późniejszych. Obraz ten, naszkicowany przez człowieka pokolenia „Kolumbów”, nie napawa optymizmem.

Recenzje książek
09.12.2010 22:26


Stańczyka zabawy z Imperium

Tomasz Gabiś, były redaktor „Stańczyka” i autor tekstów w wielu pismach, wydał w formie książki poszerzone wersje swoich artykułów oscylujących wokół tematyki imperialnej. „Gry imperialne” to pozycja nietuzinkowa i przewrotna. Autor, odrzucając wszelkie uprzedzenia, czy to lewicowe czy prawicowe, prowokuje Czytelnika do przemyślenia swoich poglądów. To swoistego rodzaju manifest polityczny, okraszony ironią, żartem, a przetykany częstymi fragmentami na poły literackimi. Tomasz Gabiś w swojej książce wieszczy koniec aktualnego porządku świata i powstanie na jego gruzach Imperium Europæum (nazywanego także przez niego Unią Europejską II). Jakie będą wartości wyznawane przez to nowe imperium?

Recenzje książek
09.12.2010 22:14


Rewolucja na kartki

„Okrągły Stół był wyrazem skruchy komunistycznych elit i dobrowolnym oddaniem władzy – posypaniem głowy popiołem i uznaniem, że wyczerpała się formuła rządów PZPR”. Tak w skrócie określić można poglądy zwolenników pozytywnej wizji Okrągłego Stołu. Równie popularna, ale czarna legenda rozmów opozycji z władzami bazuje na tezie, że nomenklatura partyjna z esbecką agenturą zawarły porozumienie ponad głowami społeczeństwa. Jak więc było naprawdę? Między innymi na to pytanie odpowiada Antoni Dudek, analizując proces transformacji ustrojowej w latach 1988-1990.

Recenzje książek
09.12.2010 22:06


Biblia katolickich konserwatystów

Napisana w latach 70-tych XX wieku książka Oliveiry stanowi niejako podręcznik katolickiego konserwatyzmu, opisuje wielki proces „rewolucji”, pod którym to terminem rozumiemy nieustanne dążenie do zniszczenia naszej cywilizacji. Autor, źródeł upadku doszukuje się w pewnych zmianach mentalności końca średniowiecza, nakreślając obraz marszu destrukcyjnej siły wywracającej świat chrześcijańskich wartości do góry nogami. Jeśli Rewolucja jest nieporządkiem, Kontrrewolucja jest przywracaniem porządku – konstatuje brazylijski myśliciel i działacz katolicki. Formułuje jednocześnie program pozytywny dla "kontrrewolucjonistów", czyli wskazuje drogi walki ze złem w otaczającym nas świecie.

Recenzje książek
09.12.2010 21:49


Wizja niepodległej Ukrainy w ujęciu Wacława Lipińskiego

Wacław Lipiński (Wjaczesław Łypyns`kyj) to postać wyjątkowa dla rozwoju ukraińskiej myśli politycznej, ważna również z perspektywy historii stosunków polsko-ukraińskich. W powszechnej świadomości budowanie samodzielności państwowej przez Ukraińców na początku XX wieku kojarzy się przede wszystkim z działalnością opozycyjną w stosunku do Polaków. Czy jednak była to jedyna droga? Postać Wacława Lipińskiego – Ukraińca o kulturze polskiej, Genthe Polonus Natione Ruthenus – wskazuje ciekawe rozwiązanie, jakim była stworzona przez niego koncepcja terytorializmu.

Recenzje książek
03.12.2010 14:05


Czy Henryk Skwarczyński poznał zabójcę Piotra Jaroszewicza?

Skwarczyński w swojej książce posłuszny jest wskazówkom Alfreda Hitchcocka – funduje zaraz na samym początku trzęsienie ziemi, a dalej doprowadza napięcie do zenitu. Piotr Jaroszewicz był przez całą Gierkowską Dekadę premierem PRL, zamordowanym w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach w 1992 roku. Autor książki twierdzi, że poznał w USA zabójcę, który opowiedział mu całą historię – ciemne karty biografii komunistycznego dygnitarza, sposób jego zabicia, a także bez wahania wskazał, który z wpływowych polityków (żyjący i znany do dziś) był zleceniodawcą mordu...

Recenzje książek
01.01.1970 1:00


„Rządy pół-inteligentów” - Profesora Krzyżanowskiego rozprawa z komunizmem

Adam Krzyżanowski, wybitny polski ekonomista, na kartach jednej książki bezkompromisowo rozprawia się z komunizmem. Jednak Autor krytykuje nie tylko komunizm jako uniwersalną ideę, ale także jego rosyjską, bolszewicką wersję. Tę książkę, „Raj doczesny komunistów. Dzieje Rosji w XX wieku”, mógłby także śmiało przeczytać zwolennik Marksa, aby dostrzec konkretne założenia sowieckich planistów gospodarki, które doprowadziły do ekonomicznej zapaści. Książka powinna trafić też do zwolenników wolnego rynku, wszak Profesor Krzyżanowski jest gorącym zwolennikiem kapitalizmu, a w dodatku jego styl cechuje wyjątkowa lekkość odbioru. Czasami czytelnik może wręcz zapomnieć, iż czyta wywody ekonomisty ze względu na liczne rozważania z zakresu nauk politycznych i historiozofii, w tle których pojawia się nuta antykomunistycznego sarkazmu...

Recenzje książek
01.01.1970 1:00


Austriacką ekonomią w socjalistyczne utopie

Utopia już od starożytności była dla człowieka pewnym pocieszeniem, ucieczką od rzeczywistości w rzekomo świetlaną przyszłość. Dopiero jednak XIX wiek przyniósł zmianę w jej roli społecznej – utopia z domeny poetów stała się programem politycznym tworzonym przez naukowców (lub też ludzi aspirujących do tego miana) – jednym słowem tracąc swój podstawowy atrybut: fikcyjność. „Socjalizm” Ludwiga von Misesa przenosi socjalistyczną utopię w należne jej miejsce.

Recenzje książek
01.01.1970 1:00


Początek militarnej potęgi Rosji – Paweł Krokosz o siłach zbrojnych cara Piotra I

Jest zrozumiałe, że rosyjscy badacze dzielą historię swojego kraju na tę „przed Piotrem Wielkim” i tę „po nim”. Spośród wielu aspektów przemian wewnętrznych i zewnętrznych, które dokonały się w państwie carów, Paweł Krokosz, krakowski historyk, opracował zagadnienie reformy wojska. I zrobił to tak kompleksowo, że chyba wiele lat minie, nim ktoś zechce jego monografię poprawić.

Wyszukiwarka

Reklama

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.