Nowości książkowe
09.06.2021 13:19


Nowość Wydawnictwa ARCANA! Wojciech Starzyński "Pielgrzym przed bramą"

Poezja Starzyńskiego wyrosła z tego jedynego prawdziwego i w pełni męskiego przeczucia daremności życia. Daremności, którą musimy pokonać, a w gruncie rzeczy pokonywać stale, w nieustającym mierzeniu się ze sobą samym, z entropią materii, z kulturą, prowokującą coraz częstsze poczucie zaniechania, opuszczenia rąk, acedię wreszcie, będącą tragicznym znamieniem nie tylko krajów Południa, ale także i tych innych. A w zasadzie nas wszystkich, których od dawna trapi poczucie smutku, beznadziejności, odejścia od Boga, niechęci do innego człowieka (...).
Nowości książkowe
26.05.2021 8:56


Nowość! Teresa Karśnicka-Kozłowska "Dawniej niż wczoraj"

Nowości książkowe
12.05.2021 9:40


"Jestem znacznie bliżej". Nowy tom wierszy Kazimierza Nowosielskiego!

Nowości książkowe
02.03.2021 13:40


Nowość Wydawnictwa ARCANA! Jerzy Gizella KRESY (LITERACKIE) BEZ GRANIC

Książki
19.02.2021 11:00


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Publikacje Jerzego Michalskiego \"Studia i szkice historyczne z XVIII i XIX wieku\" oraz Ferdynanda Goetla \"Szkice o kulturze i literaturze. Notatki literackie\" zostały dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Nowości książkowe
11.01.2021 8:47


Nowość! Ferdynand Goetel "Szkice o literaturze i kulturze. Notatki literackie".

\"Szkice o literaturze i kulturze. Notatki literackie\", ukazują się jako dziewiąty tom \"Dzieł wybranych\" Ferdynanda Goetla.
Nowości książkowe
07.12.2020 8:42


Nowość! Jerzy Michalski "Studia i szkice historyczne z XVIII i XIX wieku"

Jerzy Michalski (1924-2007) był badaczem dziejów politycznych, historii ustroju oraz historii prawa XVIII w., a także dziejów nauki w stuleciach XVIII i XIX. Dzięki rozległej znajomości archiwaliów polskich i zagranicznych (m. in. francuskich, pruskich, austriackich i saskich), kolejne dzieła Profesora stawały się naukowymi wydarzeniami, w istotny i trwały sposób wzbogacając naszą wiedzę. Ogromny autorytet, którym cieszył się w środowisku naukowym, Jerzy Michalski zawdzięczał wielkiej erudycji i przenikliwości badawczej, szerokim horyzontom porównawczym, a także wyjątkowej odpowiedzialności za słowo.
Nowości książkowe
24.11.2020 15:27


Nowość! Czesław Straszewicz "Pisma tom II. Powieści. Publicystyka powojenna."

Edycja \"Pism\" Straszewicza - oprócz prezentacji jego pisarstwa - przynosi jeszcze inne walory poznawcze, dotyczące zarówno ludzi, z którymi pisarz się przyjaźnił na przestrzeni całego życia, jak i przedsięwzięć, w których brał udział (na przykład w radiostacji \"Świt\" w okresie II wojny światowej). Dzięki lekturze jego tekstów i wspomnień możemy zajrzeć za kulisy różnych wydarzeń, których był naocznym świadkiem. (z recenzji prof. Konrada Tatarowskiego)
Nowości książkowe
04.11.2020 9:35


Nowość! Czesław Straszewicz "Pisma tom I. Opowiadania. Publicystyka. Krytyka."

Sięgnąwszy po tę książkę usatysfakcjonowany będzie zarówno czytelnik poszukujący wzruszenia i dowodów artystycznej wrażliwości, jak i wymagający estetycznego wyrafinowania, oryginalności, wyzwań intelektualnych, punktu wyjścia do przeprowadzania na tle historycznym subtelnych dystynkcji pojęciowych, współczesny badacz. (z recenzji prof. Doroty Heck)
Nowości książkowe
03.11.2020 11:45


Nowość! Janina Kostkiewicz "Polski nurt krytyki nazizmu przed rokiem 1939. Aspekty ideologiczne i pedagogiczne".

Prof. Janina Kostkiewicz - pedagog, profesor na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodnicząca Rady Dyscypliny Pedagogika UJ, założycielka i redaktor naczelna czasopisma ,,Polska Myśl Pedagogiczna\". Autorka prac z zakresu pedagogiki ogólnej, filozofii i ideologii edukacyjnych, historii idei i myśli pedagogicznej.

Wyszukiwarka

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.