Dwumiesięcznik Arcana
21.02.2013 12:17


Numer 109. Dwumiesięcznika ARCANA otwiera tekst nowego redaktora naczelnego – profesora Krzysztofa Szczerskiego

Prezentujemy wstęp do 109. numeru Dwumiesięcznika ARCANA autorstwa nowego redaktora naczelnego – profesora Krzysztofa Szczerskiego.
Dwumiesięcznik Arcana
21.01.2013 12:26


Pożegnanie Profesora Marka Eminowicza

Prof. Andrzej Nowak wspomina ś.p. Profesora Marka Eminowicza, zasłużonego krakowskiego nauczyciela historii.
Dwumiesięcznik Arcana
02.01.2013 11:43


O rządzeniu – J. E. ks. arcybiskup Ignacy Tokarczuk w rozmowie z Janem Musiałem

Z ogromnym żalem odebraliśmy 29 grudnia 2012 r. wiadomość o śmierci ks. arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Pogrążeni w modlitwie prosimy Boga o takich wielkich hierarchów dla Kościoła katolickiego w Polsce. Wywiad był publikowany m.in. w 69 numerze Dwumiesięcznika ARCANA.

Dwumiesięcznik Arcana
05.12.2012 0:54


Rozmowa z prof. Andrzejem Nowakiem, ustępującym redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Arcana”.

We wstępie do 108 numeru „Arcanów” prof. Andrzej Nowak i prof. Maciej Urbanowski ogłosili swoje odejście ze ścisłej redakcji Dwumiesięcznika przekazując prowadzenie pisma profesorowi Krzysztofowi Szczerskiemu i Janowi Filipowi Staniłce. Jest więc poniższy wywiad ostatnią rozmową z prof. Andrzejem Nowakiem jako redaktorem naczelnym pisma. Rozmowa dotyczy nie tylko „Arcanów”, ale i dalszych planów Profesora oraz Wydawnictwa ARCANA.

Dwumiesięcznik Arcana
04.12.2012 13:10


ARCANA 108: Wstęp – i pożegnanie

Prezentujemy wstęp 108 numeru Dwumiesięcznika ARCANA, autorstwa dwóch redaktorów pisma, profesorów: Andrzeja Nowaka i Macieja Urbanowskiego:

Dwumiesięcznik Arcana
17.10.2012 9:22


Janusz Krasiński – próba portretu

W niedzielę 14 października odszedł Janusz Krasiński, wybitny pisarz, dramatur i reportażysta związany od lat z krakowskimi „Arcanami”. Ten członek Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego, a później więzień stalinowski, zapisał się w histori polskiej literatury współczesnej złotymi zgłoskami.

W związku z tą smutną informacją publikujemy laudację wygłoszoną w czasie uroczystych obchodów 80-lecia Janusza Krasińskiego, które miały miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie 23 września 2008 roku, przez prof. Macieja Urbanowskiego. Laudacja ta ukazała się w 84 numerze Dwumiesięcznika „Arcana”. Niech w ten sposób jeszcze raz stanie nam przed oczami Janusz Krasiński.

Dwumiesięcznik Arcana
05.10.2012 20:20


Z drugiego numeru Arcanów: Polityka rosyjska i odbudowanie państwa – spotkanie z prof. Jadwigą Staniszkis

Połowa lat dziewięćdziesiątych to ważny okres w historii współczesnej Rosji. Wybuch konfliktu czeczeńsko-rosyjskiego i pogłębiający się kryzys polityczno-społeczny będą czynnikami, dzięki którym do pełnej władzy dojdą środowiska wywodzące się bezpośrednio ze służb specjalnych, z pułkownikiem Władimirem Putinem na czele. Warto w związku z tym przypomnieć rozważania i prognozy, które stawiali autorzy „Arcanów” w 1995 r, ze szczególnym uwzględnieniem głosu prof. Jadwigi Staniszkis.

Dwumiesięcznik Arcana
20.09.2012 15:40


Kazimierz M. Ujazdowski: Czapski wobec obojętności Mauriaca i Maritaina (Arcana nr 106-107)

List otwarty Józefa Czapskiego do Jacquesa Maritaina i François Mauriaca jest jednym z najbardziej poruszających dokumentów, które wyrażają dramat polskiego losu w końcowej fazie II Wojny Światowej.

Dwumiesięcznik Arcana
31.08.2012 12:34


Trznadel: Fałszowanie historii (Arcana, nr 3, 1995 r.)

Wbrew oczekiwaniom może, nie zamierzyłem tu wyliczenia faktów, z jakimi styka się wychowawca w dziedzinie historii, ale kilka myśli ogólnych, które później przy wyliczaniu mogą się przydać. Historia narodu oznacza gromadzenie doświadczeń i wyciąganie wniosków z pracy pokoleń nad społecznym dobrem, rozwojem i utrwalaniem wolno­ści, czy mówiąc dziś skrótowo — demokracji, a także z pracy nad umacnianiem siły i suwerenności państwa. Oznacza pielęgnowanie narodowej i społecznej tożsamości. Bo naród także może cierpieć na rozpad osobowości, jak jednostka. Czynniki składające się na historię narodową i społeczną tożsamość narodu w różny, ale ciągły sposób przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Wróćmy do porównania narodu z jednostką ludzką. Jednostka ludzka popadająca w całkowitą lub choćby częściową amnezję ulega zakłóceniu tożsamości, a jej kon­takty z innymi stają się nieprawidłowe. Podobnie, zagrożeniem dla życia narodowego staje się odcięcie od wiedzy historycznej o narodzie lub — tej wiedzy zafałszowanie.

Dwumiesięcznik Arcana
07.08.2012 10:08


Arcana 106-107: Pamięć wielkiej zbrodni. 75 rocznica „operacji polskiej” NKWD – ankieta historyczna

W sierpniu tego roku mija 75. rocznica „operacji polskiej” NKWD. W związku z tą tragiczną, tak słabo pamiętaną rocznicą największej zbrodni popełnionej w XX wieku na Polakach, pierwszej ludobójczej czystki etnicznej Stalina, rozpisaliśmy ankietę wśród najważniejszych, polskich i zagranicznych badaczy tej tragedii. Poniżej drukujemy ich odpowiedzi na trzy pytania postawione przez redakcję:


Wyszukiwarka

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.