Jak nasi przodkowie chcieli Rzeczpospolitą naprawiać...

Krakowskie ARCANA jako jedne z pierwszych wydawnictw w Polsce podniosły temat staropolskiej kultury i polityki, jako konieczny do odkłamania. Dość już mantry o „ciemnogrodzie” i „warcholstwie”, dość już dezawuowania osiągnięć przodków, bo z naszego dziedzictwa można czerpać garściami, acz nie bezkrytycznie. Książka, którą napisał prof. Włodzimierz Bernacki, powinna powstać już dawno. Całościowe ujęcie myśli politycznej I Rzeczpospolitej pozwoli każdemu czytelnikowi zrozumieć złożoność reformatorskich zmagań w czasach, gdy nasze granice rozpięte były niemal od morza do morza.

19.10.2011 19:25

W przypadku „Myśli politycznej I Rzeczpospolitej” możemy mówić o dziele monumentalnym. Nie chodzi tu tylko o rozmiar, choć 400 stron dużego formatu to nie jest lektura na jeden wieczór. O kompleksowości monografii świadczy opisanie blisko stu (!) staropolskich polityków i ich koncepcji rozwoju Rzeczpospolitej.

Łańcuch pokoleń w trosce o dobro wspólne

Autor wychodzi od średniowiecznych teologów i prawników, od Mateusza z Krakowa (1345-1410) czy Pawła Włodkowica (1370-1435) i wspomina o pierwszych, w naszych dziejach, politycznych refleksjach. Podążamy tak szlakiem znanych (Andrzej Frycz Modrzewski), mniej znanych (Walenty Pęski) lub zupełnie zapomnianych (Wojciech Turski) myślicieli, którzy przelewali na papier swoje refleksje o Rzeczpospolitej. Zamknięcie stanowi III rozbiór (1795 r.) porównywany z 1945 rokiem, gdy nastąpiło przerwanie nie tylko ciągłości państwa, ale i ciągłości intelektualnej. Zaznaczmy, że książka nie jest przedłużeniem tradycji paszkwilanckiej wobec naszej przeszłości, ale daleka jest od płytkich zachwytów rzekomą „demokracją szlachecką”.

Ten pokaźny wolumin w twardej oprawie zawiera dziesiątki kilkustronicowych opisów koncepcji politycznych staropolskich uczestników życia publicznego. Krótki biogram każdego z nich pozwala osadzić daną myśl w kontekście historycznym, dalej następuje charakterystyka twórczości oraz główne postulaty czy też oceny rzeczywistości. W przypadku donioślejszych myślicieli, takich jak Stanisław Dunin-Karwicki, opis wydłuża się do 10 stron.

Można powiedzieć, że monografia ma charakter nieco podręcznikowy, encyklopedyczny, przeglądowy – nasycona jednak dużą ilością cytatów z omawianych dzieł, pozwala na samodzielne wysuwanie wniosków. Autor starał się ująć różne nurty w stosownych rozdziałach tematycznych (mniej chronologicznych), lecz brakuje może tej pracy szerszego spojrzenia, spojenia wielowątkowej myśli sarmackiej w całość naukowej interpretacji. Intencja przeglądu myśli politycznej wzięła tu górę nad zamiarem stworzenia syntezy. Zresztą już we wstępie Bernacki przyznaje, że „chęć uporządkowania własnej wiedzy” stanowiła motywację do stworzenia tej książki.

(staro)Polskie drogi

Ewolucja ustroju I Rzeczpospolitej dokonywała się niejako wbrew dominującym w Europie trendom. Gdy w Polsce budowano ustrój republikański, Europa wybrała absolutyzm monarszy. Gdy Polacy zdecydowali się na uchwalenie Aktu konfederacji warszawskiej (1572), Europa przyjęła za fundament funkcjonowania wspólnot religijnych zasadę – cuius regio eius religio. Gdy Europa w wieku XVIII ostatecznie zdecydowała się na obalenie absolutyzmu monarszego, Polacy postanowili wzmocnić władzę wykonawczą kosztem władzy ustawodawczej.

I pozwolimy sobie dodać jeszcze jeden paradoks, tym razem związany z samą książką. Gdy w ARCANACH ta refleksja dawnej myśli politycznej została wydana, jej Autor stanął w wyborcze szranki, by osiągnąć mandat posła Rzeczpospolitej Polskiej. Pozostaje więc życzyć, by troska o dobro wspólne przyświecała Profesorowi – Posłowi tak jak naszym przodkom, jeno może z większą skutecznością...

Jakub Augustyn Maciejewski

Włodzimierz Bernacki, Myśl polityczna I Rzeczpospolitej, Kraków 2011, ARCANA, ss.436


Ostatnie wiadomości z tego działu

Konserwatywne książki: Przebudzenie Polaków

Recenzje „Pism” Konińskiego i „Cienia Lucyfera” w miesięcznikach historycznych

Jak dorastało niechciane dziecko III RP?

Jak być dumnym z polskości

Komentarze (1)
Twój nick:
Kod z obrazka:


Krzysztof Dusik
02.03.2012 0:48

Bardzo dobra książka, POLECAM!!!


Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wszystkie opinie są własnością piszących. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy wulgarnych lub nawołujących do nienawiści.

Wyszukiwarka

Reklama

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.