Nowość Wydawnictwa ARCANA i Instytutu Studiów Politycznych PAN!

Marek Wojnar IMPERIUM UKRAIŃSKIE. Źródła idei i jej miejsce w myśli politycznej ukraińskiego nacjonalizmu integralnego pierwszej połowy XX wieku.
12.12.2023 13:10

Myśl polityczna ukraińskiego nacjonalizmu integralnego pierwszej połowy XX wieku opierała się na dwóch filarach: rewolucyjnym i imperialnym. Działacze nacjonalistyczni dążyli do niepodległości państwa ukraińskiego drogą rewolucji i walki zbrojnej (działacze Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów) lub przynajmniej opowiadali się za dokonaniem w ukraińskim życiu społecznym zmian o charakterze rewolucyjnym (Jurij Łypa). Aspekt rewolucyjny doczekał się mnóstwa opracowań. Niektórzy z Autorów podkreślali wyzwoleńcze cele działań nacjonalistów, inni akcentowali zbrodnicze metody prowadzonej przez nich działalności. Niewielu zwracało uwagę na ostateczny cel, do którego dążyli działacze nacjonalistyczni. Miało nim być potężne państwo ukraińskie dominujące w Europie Wschodniej i sięgające swoimi wpływami do Azji. Właśnie tej koncepcji, rozmaitym wariantom ukraińskiej idei imperialnej poświęcona jest ta książka.

 

Ukraina walcząca o niepodległość z najazdem rosyjskim zasługuje na wdzięczność i pomoc. Ukraina marząca o imperialnych podbojach i rasowym ,,oczyszczeniu" – a była również i taka – zasługuje na rzetelny opis i naukową analizę. Fenomen ukraińskiego integralnego nacjonalizmu i jego najbardziej wybujałych imperialnych fantazji z pierwszej połowy XX wieku doczekały się wreszcie, w tej książce właśnie, takiego opisu i analizy. Autor nie tylko wykonał mrówczą pracę w poszukiwaniu rozproszonych źródeł w 10 najistotniejszych dla tej tematyki archiwach, ale także przedstawił niezwykle precyzyjny obraz rozwoju owych niebezpiecznych fantazji ; od Mykoły Michnowskiego i Dmytro Doncowa, poprzez geografów ukraińskiego nacjonalizmu, aż do ideologów i publicystów nacjonalizmu integralnego, snujących wizje imperium czarnomorskiego Ukrainy (Jurij Łypa) czy panowania sięgającego od Wisły po Ałtaj, Pamir i Hindukusz (działacze OUN). To nie są ,,strachy na lachy", tylko praca akademicka na najwyższym światowym poziomie, utrzymana w nurcie współczesnych badań nad historią porównawczą imperiów i imperializmów XX stulecia.

 

prof. dr hab. Andrzej Nowak , Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii PAN

 

Niniejsza monografia jest ważna dla bezstronnych, niezaangażowanych badań ukraińskiego nacjonalizmu jako ideologii i praktyki politycznej, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. W badaniach tych można zaobserwować dwa nurty: radykalnie negatywny i radykalnie apologetyczny. Autor proponowanej pracy szczęśliwie unika tych skrajności.

 

prof. Jurij Szapował, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy

 

Problematyka podjęta w monografii nie była dotąd omawiana w tak szerokim zakresie. Zasadniczo znajdowała się ona na peryferiach zainteresowań badaczy, odwołujących się do niej co najwyżej okazjonalnie. Analiza tematyki imperializmu w obszarze idei nacjonalizmu ukraińskiego oznacza wejście w nowy obszar badawczy i pogłębienie studiów w tym zakresie. Autor tekstu to dojrzały badacz, który posiada doskonałą orientację w podejmowanej problematyce i odpowiednie ku temu kompetencje i przygotowanie.

 

dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS

 

 

MAREK WOJNAR (ur. 1985) - jest adiunktem w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich Instytutu Studiów Politycznych PAN. Specjalizuje się w studiach nad nacjonalizmem integralnym w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku.

 

 

ZAPRASZAMY DO NASZEJ KSIĘGARNI:

 

https://ksiegarnia.arcana.pl/glowna/291-marek-wojnar-ukrainskie-imperium.html

 

 


Ostatnie wiadomości z tego działu

Nowość! Henryk Głębocki "Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli, propagandzie i debatach politycznych epoki Wielkich Reform 1856-1866".

Nowość! Krzysztof Tyszka-Drozdowski ,,Forma Rzymska. Myśl Charlesa Maurrasa".

Nowość! Jakub Polit ,,Polityka zagraniczna Republiki Chińskiej 1911-1949"!

Nowość! Florian Czarnyszewicz WICIK ŻYWICA

Komentarze (0)
Twój nick:
Kod z obrazka:Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wszystkie opinie są własnością piszących. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy wulgarnych lub nawołujących do nienawiści.

Wyszukiwarka

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.