Szczerski: Mamy jeszcze wiele do zrobienia

Pierwsze miesiące 2014 roku przyniosły wiele znamiennych wydarzeń – niestety niepomyślnych dla naszej Ojczyzny – pisze w najnowszych ARCANACH redaktor naczelny.
19.03.2014 19:43

13 lutego rozeszła się smutna wieść o śmierci ważnego dla obozu niepodległościowego i zasłużonego dla Polski senatora Zbigniewa Romaszewskiego. Ten polityk, ale i w klasycznym znaczeniu tego słowa: obywatel, „Rycerz Dobrej Sprawy”, jak powiedział o nim Jarosław Kaczyński, przez całe życie zabiegał o poszerzanie sprawiedliwości i wolności – najpierw w Polsce, a następnie w krajach sąsiednich i w całym bloku sowieckim, gnębionym przez komunizm. Szczególnie na sercu leżały mu te narody, które związane są z Polską wspólnym dziedzictwem historycznym i antyimperialnym. Nic więc dziwnego, że po wcześniejszym zaangażowaniu na rzecz Białorusi czy Gruzji śp. Zbigniew Romaszewski w ostatnich dniach swojego życia aktywnie włączył się w pomoc dla Euromajdanu Zbigniew Romaszewski w ostatnich dniach swojego życia aktywnie włączył się w pomoc dla Euromajdanu. Tak też zapamiętam go osobiście, gdyż nasze ostatnie spotkanie, na kilka dni przed jego niespodziewaną śmiercią, dotyczyło właśnie spraw ukraińskich i tego, co może się tam wydarzyć. Nie doczekał ani rozwiązania sytuacji, ani stanowczej reakcji polskiego rządu. To zobowiązanie niesienia wolności, głównie na Wschód, musimy kontynuować bez zasłużonego opozycjonisty antykomunistycznego i obrońcy praw człowieka.

Ukraina

Choć stan rzeczy na Ukrainie zmienia się gwałtownie, a Dwumiesięcznik ARCANA nie może tu wejść w rolę periodyku informacyjnego, nasze pismo może Państwu zaproponować szczególną refleksję na temat naszego wschodniego sąsiada i – nazwijmy to zgodnie z tradycją I Rzeczypospolitej – młodszego wśród narodów brata. Debata naukowców przeprowadzona z końcem stycznia 2014 roku sięga głęboko w przeszłość Ukrainy, ale też głęboko w duszę młodego i dynamicznego narodu, który w gąszczu często niejasnych i złowrogich symboli podjął walkę jednoznacznie dobrą – o niezależność od obcego mocarstwa i wolność od oligarchicznych zachcianek postkomunistycznej elity. Paradoksalnie to wigor Ukraińców może stać się inspiracją dla ogarniętych apatią polityczną Polaków. Czy państwo ma być dobrem wszystkich obywateli czy narzędziem klik i skostniałych grup interesów? Gdzie zatrzymać się w walce o wolność osobistą i narodową? Czy przypadkowo historycy Uniwersytetu Jagiellońskiego widzą w walce Ukraińców analogię do roku 1981 w Polsce? Proszę osądzić samemu… Przydatny w tym celu będzie tekst znakomitego politologa, Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego o patriotyzmie „jagiellońskim”.

Uniwersytety

I nad marazmem rodzimym, tutejszym, pochylamy się także w tym numerze Dwumiesięcznika. Dzięki dr. hab. Henrykowi Głębockiemu zorganizowano w redakcji wydawnictwa ARCANA ważną, naszym zdaniem, debatę na temat w Polsce zupełnie przemilczany. Badacze historii polskiej nauki, przeszłości uniwersytetów i środowisk naukowych przez kilka godzin szukali we wspólnej rozmowie źródeł braku dekomunizacji naszych uczelni. Nie chodzi tu o lustrację, bowiem – jak wykazują naukowcy – problem deformacji etosu intelektualisty i pielęgnowanie postaw konformistycznych to zjawisko dalece bardziej złożone i niebezpieczne niż „tylko” współpraca ze Służbą Bezpieczeństwa. Dyskusja wybitnych znawców szkolnictwa wyższego w PRL opisuje sytuację, w której zło ma strukturę hierarchiczną, a niszczenie polskiej inteligencji ma wymiar fizyczny (od mordowania elit w Katyniu), materialny (usuwanie niepokornych ze stanowisk) po duchowy (usprawiedliwianie „mniejszego zła”). Niszczenie polskiej inteligencji ma wymiar fizyczny (od mordowania elit w Katyniu), materialny (usuwanie niepokornych ze stanowisk) po duchowy (usprawiedliwianie „mniejszego zła”) Ta doniosła debata – o tym jestem przekonany – będzie wielokrotnie cytowana i stanie się podstawą do rozważań nad ułomnością naszych kadr uniwersyteckich, z uwzględnieniem realnych dróg wyjścia z tej personalnej i systemowej zapaści.

Ziemie Zachodnie i Północne

Ale problem elit – choć często poruszany w polskiej publicystyce, to jednak omawiany zbyt powierzchownie – nie jest jedynym zjawiskiem, nad którym w Polsce AD 2014 należałoby się pochylić. W niniejszym numerze ARCANÓW prezentujemy Państwu zbiór tekstów, którymi chcemy zapoczątkować kolejną, naszym zdaniem, niezbędną w Polsce debatę  – debatę wokół współczesności Ziemi Zachodnich i Północnych. Temat ten może wydawać zagadnieniem nazbyt często kojarzonym z PRL, ale to błędna teza. Poprzez tę cześć Polski logo_min_200znakomicie widać stan polskiej polityki i rzeczywistą kondycję naszego rozwoju po 1989 roku. A problemy tam istniejące są bardzo aktualne, jeśli nie palące. Rozwój wpływów niemieckich w regionie wymaga poważnego przemyślenia polskiej strategii wobec tych terenów, aby – tak jak pisze Mirosław Sanek – nie stały się one „ziemiami porzuconymi”.

W komponowaniu pierwszego w 2014 roku numeru Dwumiesięcznika nie obawialiśmy się podejmować tematów trudnych, bolesnych… Polskie drogi ostatnich dekad czy nawet stuleci naznaczone są poważnymi błędami i także ci, którzy przyznają się do narodowej tożsamości, powinni uderzyć się w pierś. Mamy jeszcze wiele do zrobienia.

Krzysztof Szczerski

 

Kup Dwumiesięcznik ARCANA w naszej księgarni!

 

Spis treści ARCANA 115: 

Wstęp 

Wspomnienie Zbigniewa Romaszewskiego 

Piotr Naimski, Dążył do niepodległości broniąc godności poszczególnych ludzi

 

Ziemie Zachodnie i Północne. Ziemie porzucone? 

Ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, Polska naszych marzeń jest taka, że jej nie trzeba się lękać ani wstydzić. Dwa kazania
Mirosław Sanek, Ziemie porzucone
Mniejszość niemiecka na Śląsku. Z drem Tomaszem Strzałkowskim, prawnikiem, radnym powiatu opolskiego o stosunkach polsko-niemieckich na przykładzie kontrowersyjnych tablic dwujęzycznych rozmawia Tomasz Kwiatek
Ryszard Czarnecki, Polski punkt widzenia (22). Moje Ziemie Odzyskane – szkic subiektywny

 

Rozmowa „Arcanów”: Nasze uniwersytety w 25 lat później 

Nieopisane i nierozliczone dziedzictwo PRL: wpływ tej spuścizny na świat akademicki w Polsce po 1989 r. oraz na jego przyszłość. Debata o uczelniach wyższych (z udział naukowców: Andrzeja Nowaka, Henryka Głębockiego, Elżbiety Orman, Wojciecha Frazika, Tadeusza Rutkowskiego, Piotra Franaszka)
Post scriptum-miniankieta „ARCANÓW”. Nieopisane i nierozliczone dziedzictwo PRL: wpływ tej spuścizny na świat akademicki w Polsce po 1989 r. oraz na jego przyszłość

 

Polityka na Wschodzie 

Ukraina w ogniu, Europa Środkowa na rozdrożu
Łukasz Nicpan, Kijów (live)
Przemysław Żurawski vel Grajewski, Patriotyzm „jagielloński” czyli republikanizm w kontekście Europy Środkowej
Jan Szumski, Z dziejów sowieckiej „polityki historycznej” i systemu kontroli nad kontaktami naukowymi z Polską

 

Literatura polska 

Ola Koehler, (fragment powieści) 

 

 

Felietony i przeglądy  

Tomasz Gabiś, Przegląd niemiecki (XXV)
Elżbieta Morawiec, Trzy książki
15.   Kazimierz Dadak, O dwóch takich, co „ukradli” inflację

 

Recenzje i omówienia 

Michał Piętniewicz, Pochwała marginesu. Kazimierz Orłoś, „Bez ciebie nie mogę żyć”
Jerzy Gizella, Czas polesia
Maciej Urbanowski, Europa w aforyzmach i gazecie
Joanna Sosnowska, Odzyskane modernizmy

 


Ostatnie wiadomości z tego działu

Nowy podwójny 175-176 numer dwumiesięcznika ARCANA!

Nowy 174 numer dwumiesięcznika ARCANA!

Prenumerata dwumiesięcznika na rok 2024!

Nowy 173 numer dwumiesięcznika Arcana!

Komentarze (2)
Twój nick:
Kod z obrazka:


kibaw
24.03.2014 23:16
W prawie każdych ARCANACH jest o Kresach - raz się pojawia inny temat, to ktoś o zdradzie woła. Co za czasy?
KSz
22.03.2014 0:32
Redaktor Naczelny pisze o swej trosce dla "ziem odzyskanych" by owe nie stały się "ziemiami porzuconymi"... Jezus Maria, Redaktorze!!! O dzisiejszych Wilnie, Grodnie i Lwowie w "Arcanach" jak makiem zasiał czyli politpoprawność, a proces tam depolonizacji a tu przez to deformacji etnosu polskiego trwa. Natomiast teraz mamy, wg Pana, sobie głowę zaprzątać etnosem peerelowskim i bronić go na zgubę Polsce przed Niemcami. Zgroza, a i... neo-PRL! HIC TRANSIT GLORIA ARCANAE:(!!!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wszystkie opinie są własnością piszących. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy wulgarnych lub nawołujących do nienawiści.

Wyszukiwarka

Reklama

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.