Recenzje książek
20.08.2013 14:15


Powojenne eseje Ernsta Jüngera

Jünger to jeden z najważniejszych pisarzy niemieckojęzycznych XX wieku. Szczególnie płodny okres w jego twórczości przypadł na lata czterdzieste i pięćdziesiąte. Pomiędzy powieściami czy wspomnieniami napisał także szereg esejów światopoglądowych, których treść polski czytelnik może poznać dzięki tomowi „Węzeł gordyjski”.
Recenzje książek
27.05.2013 14:45


Sławomir Mrożek – prawda, wolność i lęk

Jako twórca wszechstronny Sławomir Mrożek bez trudu porusza się po rozmaitych formach wypowiedzi literackiej, ale również skala jego zainteresowań tematycznych daje szerokie pole możliwości badaczom jego twórczości. Jedną z najświeższych rozpraw otwierających kolejny nurt interpretacyjny dorobku pisarza jest wydana w „Arcanach” książka Agnieszki Kurnik pt. Wolność w prawdzie w twórczości literackiej Sławomira Mrożka.
Recenzje książek
15.05.2013 11:03


Żeglarze przeciw władzy ludowej

Pęd do wolności polskich żeglarzy contra pęd do zniewolenia przez reżim komunistyczny. Opowieść pełna ludzkich dramatów, zdrady i heroizmu, opowieść o polskich wilkach morskich w PRL-u. „A jednak żeglowaliśmy. Jachting polski w latach 1945–1989” to także najnowsza historia Polski pisana z pozycji jachtowego sternika.
Recenzje książek
27.12.2012 8:26


Krasnale we Wrocławiu, elity w rynsztoku

„Barbarzyńcy u bram” to najnowsza powieść Stanisława Srokowskiego. Tym razem autor popularnych powieści kresowych wziął na warsztat współczesne polskie realia, a bohaterami uczynił ludzi – wydawałoby się – spoza głównego nurtu życia publicznego: wrocławskich żulików. Zarazem jednak byłych opozycjonistów, którzy nie wzięli udziału w dzieleniu się władzą z komunistami pod koniec lat 80. Teraz zmarginalizowani, ale także życiowo złamani, obserwują rzeczywistość z jej obrzeży. 

Recenzje książek
17.12.2012 10:23


Wiele zła płynie ze Wschodu – najnowsza książka Anny Zechenter

Zło u Anny Zechenter ma ludzką postać, ma swoje instytucje, biura, swój budżet i swoje oddziały. Tym złem są sowieckie służby specjalne wraz z przybudówkami (w Polsce czy w NRD) oraz bezpośrednimi kontynuatorami w postaci dzisiejszej FSB czy GRU. Trucizny, które szerokim strumieniem płyną z Kremla, zatruwają nie tylko głównych graczy światowej polityki ale i dotykają zwykłych ludzi. Istnieje też na nie silna, do tej pory niezwalczona odtrutka.

Recenzje książek
26.11.2012 11:47


„Listopad to dla Polaków niebezpieczna pora” - książka Solidarnych 2010

Tę książkę można by opisać samymi cytatami – z polskiej literatury, ale i fragmentami jej samej. Siedemnaście wywiadów o Polsce, o posmoleńskiej sytuacji ale i o receptach na bardzo trudną rzeczywistość zatytułowane Mickiewiczowską „Lawą” – czyż trzeba coś więcej dodawać o naturze tej publikacji?

Recenzje książek
17.11.2012 11:10


Dwudziestolecie twórczości Wojciecha Wencla podsumowane antologią wierszy poety wydaną w Arcanach!

Ponad sto wierszy zamkniętych w ramie dwudziestolecia twórczego lat 1992-2012 stanowi precyzyjnie skomponowaną esencję poezji Wojciecha Wencla. Znajdziemy tam utwory pochodzące m.in. z książek: Wiersze (1995), Oda na dzień św. Cecylii (1997), Podziemne Motyle (2010), De profundis (2010). Do naszych rąk trafia autorska kompozycja utworów poety, który słowem rozbraja utarte schematy myślowe, a organizm jakim jest „wybór wierszy”, jego konstrukcja według upodobanych przez autora kryteriów (motywy, kluczowe obrazy estetyczne), daje czytelnikowi namiastkę odpowiedzi na pytanie o intencje poety.

Recenzje książek
22.10.2012 13:56


Kulisy dziewiętnastowiecznej dyplomacji piórem Władysława Zajewskiego

Mimo iż XIX wiek to epoka porozbiorowa, kwestie związane z Polakami i ich państwowym bytem były jednymi z kluczowych zagadnień ówczesnej Europy. Sprawa polska w rozgrywkach dyplomatycznych była w I połowie tegoż stulecia istotnym tematem rozmów na najwyższych szczeblach władzy. Na tym okresie skupia się Autor, chcąc w zbiorze naukowych artykułów pokazać naszą walkę o niepodległość w szerokim kontekście europejskiej gry interesów.

Recenzje książek
17.07.2012 17:05


„Wtórna trybalizacja społeczeństwa” czyli media i kultura współczesnej Polski okiem prof. Andrzeja Waśko

„Poza systemem” to kolejny zbiór artykułów znakomitego naukowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podnosząc w swoich tekstach tematy polityki, kultury czy mediów III RP Autor zdaje się przypominać, że polityka, tak często mylona dzisiaj z partyjniactwem, jest ważnym elementem naszej świadomości i nie można jej tak po prostu odrzucić mówiąc „ja się polityką nie interesuje” – co niestety jest w zwyczaju dużej cześci Polaków. Bo czy wraz z odrzuceniem polityki, człowiek nie staje się łatwym obiektem dla postpolityki?

Recenzje książek
01.06.2012 19:21


Zdrada z premedytacją – dzieje hrabiego Adama Gurowskiego w monumentalnej rozprawie Henryka Głębockiego.

Jak z radykalnego demokraty, powstańca listopadowego, człowieka, który za samo nazwanie go hrabią wyzywał na pojedynek stać się wiernym sługą rosyjskiego cara, głosicielem idei panslawizmu i dziejowej roli Rosji, a na koniec porzucić to wszystko i uciec do Ameryki? Takim nietuzinkowym arystokratą był hrabia Adam Gurowski, którego pod lupę wziął dr Henryk Głębocki. Przyglądamy się jego działalności na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości a następnie, po radykalnej wolcie, obserwujemy jego losy w trakcie służby dla Imperium Rosyjskiego.


Wyszukiwarka

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.