Z wielkim żalem redakcja dwumiesięcznika „ARCANA” żegna Panią Profesor Annę Sucheni-Grabowską

W związku z wiadomością o śmierci Pani Profesor Anny Sucheni-Grabowskiej prezentujemy wspomnienie o wybitnej historyk skreślone piórem redaktora naczelnego Dwumiesięcznika „ARCANA”, pisma z którym Pani Profesor była związana od samych jego początków.

02.08.2012 20:35

Z wielkim żalem redakcja dwumiesięcznika „ARCANA” żegna Panią Profesor Annę Sucheni-Grabowską 

Wybitna badaczka dziejów Polski epoki wczesnonowożytnej, em. profesor Instytutu Historii PAN, członek PAN oraz Towarzystwa im. Stanisława ze Skarbimierza; była współpracowniczką i inspiratorką „Arcanów” od pierwszego numeru; była także inicjatorką pierwszego listu profesorów w proteście przeciwko ograniczaniu nauki historii w szkołach ponadgimnazjalnych przez reformę programową m.in. Katarzyny Hall.

Związana w okresie międzywojennym oraz w konspiracji w czasie II wojny światowej z ruchem narodowym; w okresie stalinowskim więziona. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, związana następnie zawodowo z Instytutem Historii PAN. Zyskała pozycję jednej z najbardziej cenionych badaczek polskiego parlamentaryzmu, dziejów politycznej i prawnej kultury polskiego „złotego wieku”. Jej dzieła zdobyły status klasycznych opracowań, by wymienić choćby takie pozycje, jak Lustracje województwa płockiego, 1565-1789 (1965), Odbudowa domeny królewskiej w Polsce (1967, wyd. 2 – 2009), Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny (1974), Spory królów ze szlachtą w złotym wieku: Wokół egzekucji praw (1988), Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1562 (1996, wyd. 2 – 2010), czy współredagowane przez Nią tomy Tradycje polityczne dawnej Polski (1994) oraz Między monarchią i demokracją (1994).

O wyjątkowości pozycji Anny Sucheni-Grabowskiej w kręgu osób żywo czujących polską historię stanowią nie tylko książki jednak, ale także Jej osobiste, życiowe zaangażowanie w sprawy Rzeczypospolitej: od aktywności w konspiracyjnym ruchu narodowym w czasie II wojny, poprzez współtworzenie „Solidarności” Oświaty i Wychowania w latach 1980-1981 i w okresie stanu wojennego, aż po odrodzenie po 1989 roku, inicjatywę Towarzystwa im. Stanisława ze Skarbimierza (w której patronowała m.in. publikacji serii popularnych życiorysów wybitnych Polaków) i niezmienną obecność w najważniejszych w ostatnim dwudziestoleciu debatach nad znaczeniem polskich dziejów – w tym także, na łamach „Arcanów”. Każdy, kto miał zaszczyt znać Panią Profesor i toczyć z nią rozmowy na temat przeszłości naszej politycznej i narodowej wspólnoty, wie, że trudno znaleźć drugą osobę, która by z taką pasją przeżywała i przemyśliwała nieustannie problemy polskiej historii. I tak umiała zarażać tą pasją swoich rozmówców i współpracowników…

Była niestrudzoną działaczką społeczną. Jak przypomina o tym Jej biogram w Encyklopedii Solidarności (opracowany przez Annę Grażynę Kister) – od września 1980 była współorganizatorka i członkiem NSZZ Pracowników Nauki Techniki i Oświaty, od października 1980 w „S”; kierowniczką punktu informacyjnego dla pracowników oświaty w Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej, współorganizatorką „S” Oświaty i Wychowania Warszawa-Mokotów; w 1981 ekspertem Zespołu Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze, uczestniczką prac Zespołu ds. Oświaty Narodowej i negocjacji z Ministerstwem dotyczących reformy nauczania historii, współtwórczynią i przewodniczącą Regionalnego Zespołu Historyczno-Oświatowego, współzałożycielką Ogólnopolskiego Zespołu Historyczno-Oświatowego; od 1981 członkiem Komisji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. W dniach 11-12 XII 1981 uczestniczyła w Kongresie Kultury Polskiej, będąc autorką projektu uchwały o oświacie. W latach 1982-1989 była uczestniczka tajnych spotkań b. Regionalnego Zespołu Historyczno-Oświatowego; w 1982 kierowniczką sekcji pomocy nauczycielom w Komitecie Prymasowskim (do 1986 roku była jej przewodniczącą); organizatorkąa wydania serii Antologii Historyczno-Literackich, uczestniczką Porozumienia Duszpasterstw Nauczycielskich. W latach 1982-1990 – współzałożycielką i wykładowcą Studium Kultury Chrześcijańskiej w Warszawie.

W 2005 roku uczestniczyła w Komitecie Honorowym Poparcia Lecha Kaczyńskiego jako kandydata na urząd Prezydenta RP, w 2007 – w Komitecie Honorowym Poparcia PiS w wyborach parlamentarnych. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dedykowaliśmy na Jej jubileusz specjalny numer naszego pisma (nr 92 – w 2010 roku), w którym symboliczny hołd składało Pani Profesor czworo z grona Jej licznych uczniów i współpracowników, profesorowie Krzysztof Chłapowski, Jolanta Choińska-Mika, Jan Dzięgielewski i Zofia Zielińska.

 

Dziś, na wiadomość o Jej śmierci (30 lipca 2012), możemy już tylko prosić o modlitwę za spokój duszy tej Wielkiej Patriotki.

 

W imieniu redakcji
Andrzej Nowak


Ostatnie wiadomości z tego działu

Nowy podwójny 175-176 numer dwumiesięcznika ARCANA!

Nowy 174 numer dwumiesięcznika ARCANA!

Prenumerata dwumiesięcznika na rok 2024!

Nowy 173 numer dwumiesięcznika Arcana!

Komentarze (1)
Twój nick:
Kod z obrazka:


Julius2
11.10.2012 10:48

Bardzo smutne pożegnanie Wielkiej Patriotki, , zabiegającej o dobro Polski.


Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wszystkie opinie są własnością piszących. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy wulgarnych lub nawołujących do nienawiści.

Wyszukiwarka

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.