To nie była żadna "zbrodnia wołyńska". To było ludobójstwo!

Nazwa „Zbrodnia Wołyńska” jest nieadekwatna do skali, obszaru i czasu trwania czystek etnicznych na Polakach, których podczas II wojny światowej, a także po niej, dopuścili się nacjonaliści ukraińscy. To trwające kilka lat ludobójstwo objęło obszar od Wołynia i Polesia aż po Lubelszczyznę, Ziemię Przemyską, nawet Rzeszowską, które Ukraińcy uważali za swoje ziemie etniczne - mówi ks. prof. Józef Marecki, członek Kolegium IPN
02.11.2016 13:29

Wywiad z ks. prof. Józefem Mareckim,  Kierownikiem Katedry Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Mówimy - Zbrodnia Wołyńska, ale za tą nazwą kryje się wiele zbrodni, popełnianych w różnym czasie i nie tylko na Wołyniu…

Tak, nazwa „Zbrodnia Wołyńska” jest nieadekwatna do skali, obszaru i czasu trwania czystek etnicznych na Polakach, których podczas II wojny światowej, a także po niej, dopuścili się nacjonaliści ukraińscy. To trwające kilka lat ludobójstwo objęło obszar od Wołynia i Polesia aż po Lubelszczyznę, Ziemię Przemyską, nawet Rzeszowską, które Ukraińcy uważali za swoje ziemie etniczne. Wszędzie tam dochodziło do eksterminacji Polaków oraz niszczenia ich dziedzictwa na rozkaz banderowskiej frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN-B) przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA)  wspierane przez cywilów - ukraińską „czerń”, kierującą się nienawiścią do „Lachów” i żądzą rabunku.  

Mówi się też o Zbrodni Wołyńskiej w sensie ściślejszym,  ograniczając ją do samego Wołynia i do okresu między lutym 1943 a lutym 1944. W tym czasie na Wołyniu zamordowano od 40 do 60 tysięcy Polaków i starto z powierzchni ziemi ponad tysiąc polskich osiedli.

Na Wołyniu istniały dogodne warunki dla takiej zbrodni. Po pierwszej wojnie światowej ten, należący wcześniej do zaboru rosyjskiego obszar, jest bardzo zniszczony. Duże jego połacie zasiedlają koloniści ukraińscy i polscy. Polacy wyróżniają się gospodarnością, wysoką kulturą rolną, wykształceniem. Z nich najczęściej rekrutują się miejscowi urzędnicy i nauczyciele. Wzbudzają, podobnie jak Żydzi, zawiść Ukraińców, którzy są cywilizacyjnie słabiej zaawansowani, biedniejsi.  Dlatego, kiedy rusza na Wołyniu akcja likwidowania skupisk polskich, OUN – UPA łatwo mobilizuje tamtejszą „czerń” do udziału w czystkach; latami narastająca zawiść bardzo to ułatwia.

Początek antypolskiej czystki na Wołyniu datuje się na luty 1943…

Mordowanie Polaków na mniejszą skalę odbywało się od września 1939, a  już w kwietniu 1941, jeszcze przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej, OUN-B propagowała hasło „Ukraina dla Ukraińców”.  jeszcze przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej, OUN-B propagowała hasło „Ukraina dla Ukraińców” I w tamtej odezwie czytamy, że kto nie jest Ukraińcem, nie ma prawa istnieć w państwie ukraińskim, choć tego państwa wówczas nie było.  W połowie lutego 1943 odbyła się konferencja OUN-B, na której podjęto decyzję o formowaniu oddziałów partyzanckich, aby walczyć nie tylko z Niemcami, ale także by dokonać czystek Polaków. I te czystki na Wołyniu zaczynają się już w lutym. W czerwcu 1943  OUN-B wydaje dyrektywę o likwidacji polskiej ludności męskiej w wieku od 16 do 60 lat. Równolegle następuje mobilizacja oddziałów UPA i „czerni”. Inaczej niż na terenie dawnego zaboru austriackiego, gdzie Polaków najpierw próbowano się pozbyć wzywając do ucieczki, na Wołyniu czystki etniczne rozpoczęto bez uprzedzenia. I mimo, że dyrektywa OUN-B dotyczyła likwidacji mężczyzn, w praktyce mordowano każdego, kto nie zdołał gdzieś się ukryć lub uciec.

Skoro oficjalne rozkazy mówiły o likwidacji mężczyzn, to czy mordowanie dzieci, kobiet, starców miało charakter samowolny?

Trudno to jednoznacznie dziś stwierdzić. Nie zachowały się rozkazy na piśmie. Warto pamiętać, że UPA działała na Ukrainie do 1957 roku. Część dokumentów została zniszczona, część trafiła w ręce NKWD i te również są dla nas niedostępne. Historycy ukraińscy z kolei utrzymują że była to wojna polsko-ukraińska, a nie ludobójstwo. Ale fakty temu przeczą. Eksterminacji Polaków na Wołyniu towarzyszyła dewastacja śladów polskości; palono domy ludowe, kościoły, plebanie, dwory, domy, fabryki. Zbrodniarze niszczyli wszystko, co świadczyło o polskości. Stąd też ich nienawiść do Kościoła rzymsko-katolickiego Takie połączenie eksterminacji z systematycznym niszczeniem kultury materialnej jest typowe dla czystek etnicznych. Zbrodniarze niszczyli wszystko, co świadczyło o polskości. Stąd też ich nienawiść do Kościoła rzymsko-katolickiego.        

Czy znamy jakieś instrukcje czy rozkazy dotyczące tych kwestii?

Zachowały się meldunki mówiące o tym, że spalono kościół lub kościoły. To oznacza, że wykonany został rozkaz, choćby tylko ustny.  Są też zeznania świadków, byłych członków UPA przesłuchiwanych przez NKWD po wojnie oraz pewne relacje zachowane na emigracji ukraińskiej mówiące o rozkazach mordowania i niszczenia. Ale wiele mordów popełniano zapewne bez rozkazów, zwłaszcza gdy chodzi o zbrodnie popełniane przez cywilów, dla których było oczywiste, że „Lach” to śmiertelny wróg a jego zabicie to nie grzech. Jeżeli na wiecu prowadzonym przez aktywistę OUN była mowa o tym, że Polaków trzeba „wyrwać jak chwasty”, rozkazy były zbędne. Agitowani wiedzieli, że mają „Lachom” odpłacić za „męki ukraińskiego narodu”. Jeżeli na wiecu prowadzonym przez aktywistę OUN była mowa o tym, że Polaków trzeba „wyrwać jak chwasty”, rozkazy były zbędne A skoro odpłacić za męki, to mękami. W latach 90. zbierałem relacje Ukraińców, którzy w latach wojny przechodzili na stronę polską. Ich nie było dużo, głównie  ludzie z rodzin mieszanych albo tacy, którzy nie mogli znieść tego, że kazano im mordować ich bliskich. Opisywali nastroje, jakie były panowały w oddziałach UPA.

Ksiądz Profesor mówił o znaczeniu propagandy w podżeganiu do zbrodni na Polakach. Na jakiej ideologii ta propaganda wyrosła?

To temat rzeka, starczyłby na osobną rozmowę. Zacznę jednak od dygresji. Jurij Szuchewycz, syn Romana Szuchewycza, dowódcy UPA, na dzisiejszej Ukrainie traktowany jako bohater narodowy, powtarza hasło „Znaj Lasze, po San nasze”. Inni dodają, że okolice Krosna, Jasła, Gorlic, Dukli są etnicznie ukraińskie. Kilka lat temu byłem w jednym archiwum we Lwowie i pytano mnie o dane personalne. Podaję nazwisko Marecki, a pani wpisuje „Marećki” ze znakiem miękkim. Ja mówię, że to polskie nazwisko, a ona na to, że lepiej wie, jak pisać. I pyta o miejsce urodzenia. Mówię - Krosno. A ona do mnie - No, to wy Ukrainiec. To czemu chcecie, żeby nazwisko pisać po polsku?  Odpowiadam, że ja Polak, a nie Ukrainiec. - Ale wy urodzony w Krośnie, czyli na Ukrainie. I po rozmowie.

Słyszałem już kilka podobnych relacji ze Lwowa. Wśród tamtejszej inteligencji ukraińskiej nie brak ludzi o takiej mentalności…

To prawda. A wracając do poprzedniego pytania – genezy zbrodniczej propagandy banderowskiej OUN-UPA trzeba szukać w działalności dwóch przedwojennych ideologów: Dymitra Doncowa i  Jehwena Konowalca, którzy zlecili Stepanowi Łenkawskiemu, z zawodu pedagogowi,  napisanie „Dziesięciorga przykazań ukraińskiego nacjonalisty”. Znajdziemy tam m.in. takie nakazy: Pomścij śmierć Wielkich Rycerzy! Nie zawahasz się spełnić największej zbrodni, kiedy tego wymaga dobro sprawy. Nienawiścią oraz podstępem będziesz przyjmował wrogów Twego narodu. Będziesz dążył do rozszerzenia siły, sławy, bogactwa i obszaru państwa ukraińskiego, nawet drogą ujarzmienia cudzoziemców. W latach 30. ten dekalog został lekko zmodyfikowany. „Podstęp” zastąpiła „bezwzględna walka”, „największą zbrodnię” – „najniebezpieczniejszy czyn” a z nakazu „rozszerzania (…) obszaru państwa ukraińskiego” zniknęła wzmianka o „ujarzmianiu cudzoziemców”.  Sam Doncow napisał w 1926 książkę pt. „Nacjonalizm”, gloryfikującą „wolę nacji” powstania państwa, a także przemoc jako „siłę nacjonalizmu”. Tę przemoc należy w narodzie wyzwolić, bo tylko przez nią może się on wyzwolić. Nie ma uniwersalnych zasad moralności. Moralność wynika z siły narodu. Przetrwają najsilniejsi…

Ówczesne poglądy Doncowa miały poważny wpływ na ideologię OUN w latach 30. XX wieku.

Tak ideologia nadal żyje. Kilka lat temu byłem na wiecu we Lwowie przy dawnym kościele św. Anny przy ulicy Janowskiej i jeden z duchownych grekokatolickich w trakcie nabożeństwa mówił: nic nas nie może powstrzymać w budowie państwa ukraińskiego, nie możemy się cofnąć, gdy będą spadać krzyże, gdy będą przesuwane granice. Nie może być we Lwowie mowy polskiej. Nie można stawiać krzyży na grobach tych, co mordowali naszych braci z UPA. Chodziło mu o mogiły polskie. Byłem tam z moim przyjacielem Ukraińcem, bazylianinem i on wziął mnie  – chodź, bo ja nie mogę tego słuchać. Ja trząsłem się ze strachu. To było bezpośrednie nawiązanie do ideologii ukraińskiego nacjonalizmu.

Co nadało XX wiecznemu ukraińskiemu nacjonalizmowi tak radykalne rysy?

Ogromne znaczenie miała niespełniona tęsknota za stworzeniem własnego państwa. Po pierwszej wojnie światowej to się Ukraińcom nie udało. Inaczej niż Polakom. Stąd poczucie frustracji i dążenie do kataklizmu, który stworzyłby okazję do wywalczenia państwa ukraińskiego. I za taką okazję Ukraińcy uznali napaść Hitlera na Polskę. Kiedy armia słowacka weszła 1 września od południa do Polski, w jej składzie był legion ukraiński. W 1939 r. w ramach jednostek niemieckich działają oddziały ukraińskie. Dowodzony przez Romana Szuchewycza, złożony z Ukraińców, niemiecki batalion Nachtigal wkroczył w czerwcu 1941 do Lwowa. Później była ukraińska 14 dywizja SS Galizien, mająca na koncie liczne zbrodnie wojenne, jak pacyfikacja w Hucie Pieniackiej…

…gdzie zresztą znajdowali się wtedy również Polacy, którym udało się uciec z Wołynia …  W kalendarium Zbrodni Wołyńskiej szczególne znaczenie ma niedziela 11 lipca 1943 r.  Dlaczego?

Pytał Pan wcześniej - czy były rozkazy. Nic nie potwierdza tego lepiej, niż Krwawa Niedziela, gdy nastąpił atak na 99 polskich miejscowości. Poprzedziło go gromadzenie się oddziałów UPA i „czerni”. Większość uderzeń nastąpiła w czasie, gdy Polacy poszli na niedzielną mszę; właśnie w tym momencie szczególnej bezbronności ofiar, z pogwałceniem zasady azylu świątyni. Taka operacja musiała być zaplanowana na wysokim szczeblu i skoordynowana. Taka operacja musiała być zaplanowana na wysokim szczeblu i skoordynowana Każda z miejscowości została okrążona, następnie napastnicy zacieśniali krąg w kierunku punktu centralnego, najczęściej kościoła. Podpalenia, strzelanie z broni maszynowej do ludzi wybiegających z kościoła, dobijanie rannych, rabowanie.  Wśród zaatakowanych - chaos, panika; nie spodziewali się czegoś takiego ze strony sąsiadów. Nikomu też nie przyszło do głowy, że syn z rodziny mieszanej, Ukrainiec po ojcu, dostanie zadanie zabicia matki albo siostry.

Były takie przypadki?

Były. Prokliatyj Lach z matki Polki. I było tak, że dowódca oddziału UPA mówi do takiego chłopaka: Ty masz pół krwi polskiej. Albo sam zginiesz, albo zabijesz matkę i siostrę . A jak nie zabił, to na oczach oddziału był ścinany toporem, sztyletowany. Rozmawiałem o tym w latach 90 z dwoma ludźmi, którzy zbiegli z UPA do polskiej samoobrony w Ostrogu. Podawali konkrety, szczegóły.

To atakowanie ludzi podczas mszy było podyktowane wyłącznie chęcią  zaskoczenia ofiar, by nie mogły stawić oporu?

Na pewno chodziło o zaskoczenie, ale ze sposobu działania UPA można wnioskować coś więcej.  Krwawa Niedziela była kontynuowana w następnych miesiącach. Tylko w jednym miesiącu zrównano z ziemią ponad 300 miejscowości. Podczas tych ataków zawsze palono kościół i plebanię. Tylko w jednym miesiącu zrównano z ziemią ponad 300 miejscowości I nie dość, że księdza zabito przy ołtarzu lub wypędzono, ale w wielu miejscowościach dochodziło do bezczeszczenia Eucharystii, do mieszania Jej z krwią mordowanych. I działo się jeszcze coś bardzo złego w świetle prawa kanonicznego - te przerwane msze nie zostały odprawione, dokończone, choć ofiary pieniężne na intencje mszalne zostały przyjęte. Dlatego przed kilkunastu laty ówczesny ordynariusz diecezji łuckiej biskup Marcjan Trofimiak, ogłosił w drugą niedzielę lipca jako „czarną niedzielę” i nakazał odprawiać msze przebłagalne za tamte niedokończone msze wołyńskie.

Jak znaczący był udział duchownych prawosławnych i grekokatolickich w tych napaściach?  Znamy relacje o błogosławieniu przez nich narzędzi zbrodni…

W czasie rzezi Polaków na Wołyniu było tylko kilkanaście parafii grekokatolickich. Ogromna większość to były parafie prawosławne. Moi przyjaciele Ukraińcy, historycy oceniają, że jakieś 25 procent kleru dało się porwać nastrojom szowinistycznym i popierało czystki, a nawet brało w nich czynny udział jako kapelani UPA. Duża grupa duchownych prawosławnych była zastraszona. Jeśli któryś potępił zbrodnię, był mordowany. To samo, jeśli ukrył księdza rzymsko-katolickiego a Ukraińcy się o tym dowiedzieli. I była też wśród prawosławnych grupa duchownych, którzy chcieli budować państwo ukraińskie na trupach Żydów, Polaków…

 

Czytaj całość: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/37074,Narodziny-zbrodni-z-ducha-nacjonalizmu-wywiad-z-ksiedzem-profesorem-Jozefem-Mare.html


Ostatnie wiadomości z tego działu

Prof. Nowak podsumowuje 2017 rok: właściciele III RP nareszcie odsuwani od władzy

prof. Nowak: Przypomnienie samego 1918 roku nie wystarcza, by zrozumieć czym jest niepodległość

The New York Times vs. Polish history

Widzieć innych – rozmowa z ks. Władysławem Palmowskim

Komentarze (72)
Twój nick:
Kod z obrazka:


Lorendiutt
07.09.2018 17:27
Kazimierz Czy wiesz, ze nowa szkola Kazimierz Dolny zbudowana jest na grobach Zydów? --- https://www.facebook.com/andrzej.pisula.kazimierzdolny/
ElvaXzo
26.12.2017 14:32
апрапрапр
Januszek45lef
02.11.2017 15:13
Szukasz przydatnego źródła porad dot. kredytów parabankowych? W ostatnim czasie kredyt bez bik jest wśród naszych rodaków niesamowicie popularny, jednak na nieszczęście nie wszystkie oferty kredytów są korzystne - głównie po to otworzyliśmy tę stronę, aby nareszcie polscy internauci mogli dowiedzieć się, który kredyt bez zaświadczeń jest godny zainteresowania pod wszystkimi względami. Regularnie umieszczamy swoje rozważania odnośnie nowych ofert pożyczkowych, a więc wystarczy zaglądać na nasz portal, aby wiedzieć jaki kredyt gotówkowy jest atrakcyjnie oprocentowany, pozbawiony ukrytych opłat, etc. <a href=https://bezbiku.ebrokerpartner.pl>kredyt bez bik</a> <a href=https://bezbiku.ebrokerpartner.pl>pozyczka bez zaswiadczen</a> <a href=https://bezbiku.ebrokerpartner.pl>pozyczka gotowkowa</a> Brak pracy, długi bądź słabe zarobki nie są problemem dla pragnących wziąć kredyt gotówkowy - przynajmniej mowa w tej chwili o naszych czytelnikach. Rzeczywistość jest taka, że przedstawiliśmy na owej stronie przydatne artykuły, które powodują, iż trafienie na kredyt bez zaświadczeń, naturalnie całkiem korzystnie oprocentowany, to żaden problem. Jednakże serwis nie posiada wyłącznie czysto informacyjnego charakteru - również można po prostu załatwić za jego pośrednictwem kredyt bez bik. Pewnie pragniesz nareszcie wziąć taki kredyt gotówkowy, który spowoduje, że kupisz sobie choćby lodówkę bądź opłacisz wynajem mieszkania, lecz potem nie będziesz mieć żadnych przykrości. No cóż, od czego jest właśnie stworzony przez nas serwis internetowy? Co jak co, lecz nikt kto uważnie podejście do lektury treści w serwisie nie będzie mieć wątpliwości odnośnie tego, który kredyt bez bik, a głównie o kredytach bez konieczności załatwiania zaświadczeń mowa, jest czymś odpowiednim. Naturalnie porady zostały tak napisane, że autentycznie każdy zrozumie o co się rozchodzi. Przecież kredyt bez zaświadczeń jak najbardziej może być przyjazny. Pod każdym względem. Interesujące kompendium porad dla takiego internauty, który nie wie, który kredyt bez bik na tę chwilę jest w czołówce. Ciężko ogólnie wybrać kredytodawcę, lecz po lekturze otworzonego przez nas wortalu nareszcie definitywnie wszystko będzie jasne. Żywimy nadzieję, że kredyt gotówkowy w istocie jest tym czymś na czym świetnie się znamy - reakcje czytelników są zawsze pozytywne. Z wielką chęcią odpowiemy na wszelakie pytania jeśli wchodzi w rachubę kredyt bez zaświadczeń, regularnie aktualizujemy witrynę, a więc wszyscy pożyczkobiorcy powinni być zadowoleni.
HenryTub
23.10.2017 14:24
Paper Writing Service - EssayErudite.com We value excellent academic writing and strive to provide outstanding <a href=https://essayerudite.com>paper writing services</a> each and every time you place an order. We write essays, research papers, term papers, course works, reviews, theses and more, so our primary mission is to help you succeed academically. Don't waste your time and order our <a href="https://essayerudite.com/" />paper writing service</a> today! Best Essay Paper Writing Service -https://essayerudite.com
Dennishom
23.10.2017 14:11
Do My Homework - EssayErudite.com I can't <a href=https://essayerudite.com/do-my-homework/>do my homework</a> alone - that is not a problem anymore. EssayErudite.com will always be by your side whenever you call for writing help. EssayErudite represents a pool of native-speaking editors, proofreaders, instructors and writers to handle any writing task by the deadline. I need assistance to <a href="https://essayerudite.com/do-my-homework/" />do my homework</a> Do My Homework - https://essayerudite.com/do-my-homework/
MIATeg
23.10.2017 0:46
https://youtu.be/YAptvvSHOjs
limtorrendu
20.10.2017 0:11
すべての <a href=https://limtorrent.com/>limetorrents</a> 投稿者
masttorrxh
16.10.2017 22:02
すべての https://masttorrent.com/ https://masttorrent.com/browse-torrents/ https://masttorrent.com/top100 https://masttorrent.com/latest100 https://masttorrent.com/search-cloud/ 投稿者
emotorrxv
06.10.2017 3:10
すべての https://emotorrents.com/ 投稿者
NatalieWar
25.09.2017 1:12
Ten komunikat jest zamieszczony tutaj przy użyciu XRumer + XEvil 3.0 XEvil 3.0 to rewolucyjna aplikacja, która może ominąć niemal każdą ochronę przed botnetami. Uznawanie przez firmę Captcha Google, Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com i ponad 8,4 milionów innych typów! Czytasz to - to znaczy, że działa! ;) Szczegóły na oficjalnej stronie internetowej XEvil.Net, jest bezpłatna wersja demonstracyjna.
Connielok
16.09.2017 16:25
Hello friends! I am an official representative of private company which deals with all kinds of written work (essay, coursework, dissertation, presentation, report, etc) in short time. We are ready to offer a free accomplishment of written work hoping for further cooperation and honest feedback about our service. Send your work topics to our email: discount@edu-paper.com. This offer has limited quantities!!! Details on our website: https://top-stud.biz
AgustinDunty
16.09.2017 2:12
https://cbdoilproducts.org/cbd-capsules/ cbd capsules made in colorado for dogs <a href=https://cbdoilproducts.org/cbd-capsules>https://cbdoilproducts.org/cbd-capsules/</a> https://www.cbdoilproducts.org/cbd-capsules buy cbd cannabidiol capsules - cbdoilproducts.org cbd cannabidiol capsules - cbdoilproducts.org <a href="https://cbdoilproducts.org/cbd-capsules">miracle cbd cannabis capsules</a> cbd cannabis capsules oregon
BarbarapitlE
13.09.2017 19:38
Ten komunikat jest zamieszczony tutaj przy użyciu XRumer + XEvil 3.0 XEvil 3.0 to rewolucyjna aplikacja, która może ominąć niemal każdą ochronę przed botnetami. Uznawanie przez firmę Captcha Google, Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com i ponad 8,4 milionów innych typów! Czytasz to - to znaczy, że działa! ;) Szczegóły na oficjalnej stronie internetowej XEvil.Net, jest bezpłatna wersja demonstracyjna.
BarbarapitlE
13.09.2017 17:00
Ten komunikat jest zamieszczony tutaj przy użyciu XRumer + XEvil 3.0 XEvil 3.0 to rewolucyjna aplikacja, która może ominąć niemal każdą ochronę przed botnetami. Uznawanie przez firmę Captcha Google, Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com i ponad 8,4 milionów innych typów! Czytasz to - to znaczy, że działa! ;) Szczegóły na oficjalnej stronie internetowej XEvil.Net, jest bezpłatna wersja demonstracyjna.
BarbarapitlE
13.09.2017 15:29
Ten komunikat jest zamieszczony tutaj przy użyciu XRumer + XEvil 3.0 XEvil 3.0 to rewolucyjna aplikacja, która może ominąć niemal każdą ochronę przed botnetami. Uznawanie przez firmę Captcha Google, Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com i ponad 8,4 milionów innych typów! Czytasz to - to znaczy, że działa! ;) Szczegóły na oficjalnej stronie internetowej XEvil.Net, jest bezpłatna wersja demonstracyjna.
AgustinDunty
11.09.2017 22:19
cbd oil for pain management cbd oil side effects stomach <a href=https://www.goodreads.com/user/show/71184085-pluckyroster6926>cbd oil benefits for lung cancer</a> cbd oil benefits cbd oil for sale cbd oil benefits <a href="https://goo.gl/FP4f4w">best way to use cbd oil for pain management</a> cbd oil for cancer treatment of liver disease
SonjaOmino
02.09.2017 8:38
CBD Gummies Legal CBD Cannabis Gummies <a href=https://hempgummies.us/>CBD Gummy Candy for Sale</a> buy cbd gummies online cannabis gummies CBD Gummy Candy for Sale <a href="https://hempgummies.us/">CBD Edibles for Sale Online</a> CBD Edibles for Sale Online
AgustinDunty
29.08.2017 23:39
cbd oil mg dosage for anxiety - cbdoil4u.org cbd oil for cancer dogs - cbdoil4u.org <a href=https://cbdoil4u.org/>cbd oil benefits 2016 - cbdoil4u.org</a> https://cbdoil4u.org/ cbd oil for cancer treatment - cbdoil4u.org cbd oil for pain relief where to buy - cbdoil4u.org <a href="https://cbdoil4u.org/">https://cbdoil4u.org/</a> benefits of cbd oil for skin conditions - cbdoil4u.org
Fannienew
26.08.2017 15:37
Some time ago i learned some amazing knowledge about Omega 3 stuff and now i very want to buy it. But i need a best, only premium omega 3 fish oil. I've got this <a href=https://www.omega-3.club/premium-fish-oil-carlson.html> premium omega 3 fish oil </a> link. What do you know about Carlson name?
Fannienew
16.08.2017 16:12
Few days ago i read new interesting knowledge about Omega 3 foods and now i really want to get it. But i want a best, only premium omega 3 fish oil. I've found this <a href=https://www.omega-3.club/premium-fish-oil-carlson.html> premium omega 3 fish oil </a> url. What do you think about Carlson brand?
Pearlbulge
14.08.2017 4:39
Day ago i got some interesting info about Omega 3 stuff and now i really wanna buy it. But i'm not really sure which benefits will i have. I've got this <a href=https://buy-omega-3.com> omega 3 info </a> , and currently i want to buy it with best price. Any idea?
Pearlbulge
13.08.2017 10:42
Day ago i got some cool info about Omega 3 foods and now i very wanna get it. But i'm not absolutely sure which benefits will i have. I've got this <a href=https://buy-omega-3.com> omega 3 info </a> , and now i wanna purchase it with lowest price. Any idea?
Pearlbulge
12.08.2017 1:32
Day ago i read some shocking info about Omega 3 foods and now i really wanna get it. But i'm not absolutely sure which benefits will i have. I've got this <a href=https://buy-omega-3.com> omega 3 info </a> , and now i wanna get it with best price. Any idea?
Leeannbuh
11.08.2017 16:21
Rewolucyjna aktualizacja oprogramowania SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": Captcha rozwiązywanie problemów z Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, I ponad 8400 innych rodzajów captcha, Z największą precyzją (80..100%) i największą prędkością (100 img na sekundę). Możesz połączyć XEvil 3.0 z wszystkimi najpopularniejszymi programami SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke i ponad 100 innych programów. Zainteresowany? Możesz zobaczyć wiele filmów o XEvil w YouTube. Przeczytasz to - potem działa! Powodzenia ;) XRumer201708c
Leeannbuh
10.08.2017 21:40
Rewolucyjna aktualizacja oprogramowania SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": Captcha rozwiązywanie problemów z Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, I ponad 8400 innych rodzajów captcha, Z największą precyzją (80..100%) i największą prędkością (100 img na sekundę). Możesz połączyć XEvil 3.0 z wszystkimi najpopularniejszymi programami SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke i ponad 100 innych programów. Zainteresowany? Możesz zobaczyć wiele filmów o XEvil w YouTube. Przeczytasz to - potem działa! Powodzenia ;) XRumer201708c
Leeannbuh
10.08.2017 16:27
Rewolucyjna aktualizacja oprogramowania SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": Captcha rozwiązywanie problemów z Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, I ponad 8400 innych rodzajów captcha, Z największą precyzją (80..100%) i największą prędkością (100 img na sekundę). Możesz połączyć XEvil 3.0 z wszystkimi najpopularniejszymi programami SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke i ponad 100 innych programów. Zainteresowany? Możesz zobaczyć wiele filmów o XEvil w YouTube. Przeczytasz to - potem działa! Powodzenia ;) XRumer201708c
Pearlbulge
10.08.2017 16:16
Day ago i read some cool info about Omega 3 foods and now i really wanna get it. But i'm not absolutely sure which benefits will i have. I've found this <a href=https://buy-omega-3.com> omega 3 info </a> , and now i want to buy it with best price. Any idea?
Pearlbulge
09.08.2017 7:47
Yesterday i got some shocking info about Omega 3 stuff and now i very wanna get it. But i'm not 100% sure which benefits will i have. I've found this <a href=https://buy-omega-3.com> omega 3 info </a> , and now i wanna purchase it with lowest price. Any idea?
Pearlbulge
08.08.2017 14:33
Day ago i read some amazing info about Omega 3 foods and now i really wanna get it. But i'm not really sure which benefits will i have. I've found this <a href=https://buy-omega-3.com> omega 3 info </a> , and now i wanna get it with lowest price. Any idea?
Pearlbulge
07.08.2017 22:36
Yesterday i got some cool info about Omega 3 foods and now i really wanna buy it. But i'm not absolutely sure which benefits will i have. I've got this <a href=https://buy-omega-3.com> omega 3 info </a> , and currently i want to purchase it with lowest price. Any idea?
Carolynfal
07.08.2017 6:42
Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another categories of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. You read it - then IT WORKS! Good luck! XRumer201708
Pearlbulge
07.08.2017 6:39
Day ago i got some cool info about Omega 3 foods and now i really wanna buy it. But i'm not 100% sure which benefits will i have. I've found this <a href=https://buy-omega-3.com> omega 3 info </a> , and currently i want to get it with best price. Any idea?
Carolynfal
07.08.2017 0:47
Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another subtypes of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms. Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube. You read it - then IT WORKS! See you later ;) XRumer201708
Carolynfal
06.08.2017 19:13
Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another types of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube. You read it - then IT WORKS! See you later! XRumer201708
Carolynfal
06.08.2017 13:51
Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another subtypes of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. You read it - then IT WORKS! See you later ;) XRumer201708
Carolynfal
06.08.2017 8:39
Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil": captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another subtypes of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms. Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. You read it - then IT WORKS! See you later ;) XRumer201708
Carolynfal
06.08.2017 3:16
Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil": captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another types of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms. Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. You read it - then IT WORKS! Good luck! XRumer201708
Carolynfal
05.08.2017 21:47
Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another size-types of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube. You read it - then IT WORKS! See you later! XRumer201708
Pearlbulge
05.08.2017 19:59
Day ago i got some interesting info about Omega 3 stuff and now i really wanna get it. But i'm not absolutely sure which pluses will i have. I've got this <a href=https://buy-omega-3.com> omega 3 info </a> , and now i want to purchase it with best price. Any idea?
Carolynfal
05.08.2017 16:26
Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil": captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another subtypes of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms. Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. You read it - then IT WORKS! Good luck! XRumer201708
Carolynfal
05.08.2017 11:06
Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil": captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another categories of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms. Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube. You read it - then IT WORKS! See you later ;) XRumer201708
Carolynfal
05.08.2017 5:45
Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another types of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms. Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube. You read it - then IT WORKS! See you later! XRumer201708
Pearlbulge
05.08.2017 3:50
Day ago i read some shocking info about Omega 3 foods and now i very wanna buy it. But i'm not absolutely sure which pluses will i have. I've found this <a href=https://buy-omega-3.com> omega 3 info </a> , and now i want to get it with best price. Any idea?
Carolynfal
05.08.2017 0:24
Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another subtypes of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. You read it - then IT WORKS! Good luck! XRumer201708
Carolynfal
04.08.2017 19:17
Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil": captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another subtypes of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube. You read it - then IT WORKS! Good luck! XRumer201708
Pearlbulge
04.08.2017 13:19
Day ago i got some shocking info about Omega 3 foods and now i really wanna buy it. But i'm not really sure which pluses will i have. I've got this <a href=https://buy-omega-3.com> omega 3 info </a> , and now i wanna purchase it with best price. Any idea?
Pearlbulge
03.08.2017 23:25
Day ago i read some shocking info about Omega 3 stuff and now i very wanna get it. But i'm not 100% sure which pluses will i have. I've got this <a href=https://buy-omega-3.com> omega 3 info </a> , and now i want to get it with best price. Any idea?
Pearlbulge
03.08.2017 9:52
Yesterday i read some cool info about Omega 3 stuff and now i very wanna get it. But i'm not absolutely sure which benefits will i have. I've got this <a href=https://buy-omega-3.com> omega 3 info </a> , and currently i want to get it with lowest price. Any idea?
Pearlbulge
02.08.2017 19:03
Day ago i read some interesting info about Omega 3 stuff and now i very wanna buy it. But i'm not absolutely sure which pluses will i have. I've got this <a href=https://buy-omega-3.com> omega 3 info </a> , and currently i want to get it with good price. Any idea?
Pearlbulge
02.08.2017 4:37
Day ago i got some cool info about Omega 3 stuff and now i very wanna get it. But i'm not 100% sure which pluses will i have. I've found this <a href=https://buy-omega-3.com> omega 3 info </a> , and now i want to buy it with lowest price. Any idea?
Pearlbulge
01.08.2017 13:26
Yesterday i read some amazing info about Omega 3 foods and now i really wanna buy it. But i'm not absolutely sure which pluses will i have. I've found this <a href=https://buy-omega-3.com> omega 3 info </a> , and now i want to purchase it with best price. Any idea?
Donnarit
31.07.2017 21:11
Yesterday i got some cool info about Omega 3 stuff and now i really wanna get it. But i need a quality, some premium omega 3 fish oil. I've got this <a href=https://www.omega-3.club/premium-fish-oil-carlson.html> carlson omega 3 </a> . What do you think about this Carlson brand?
ThesisWriting
26.07.2017 14:33
Thesis Writing Service - EssayErudite.com If you look for a trustworthy <a href=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/>thesis writing service</a> and want to benefit from a higher grade, your editors, proofreaders, and instructors are here to lend you a hand. Some students afraid of hiring professional writers due to ethical issues. As a result, they fail the course due to various reasons not able to defend their degree. You should note that there is nothing wrong with opting for a <a href="https://essayerudite.com/thesis-writing-service/" />thesis writing service</a>. EssayErudite is certainly the best place for that.
Flossievatry
26.07.2017 9:26
Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another categories of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms. Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube. See you later! XRumer20170725
EssayPaper
26.07.2017 9:20
EssayErudite.com is the web's leading provider of quality and professional academic writing. When it comes to essay writing, an in-depth research is a big deal. Our experienced writers are professional in many fields of knowledge so that they can assist you with virtually any academic task. We deliver papers of different types: essays, theses, book reviews, case studies, etc. We have thousands of satisfied customers who have already recommended us to their friends. Why not follow their example and place your order today?
Flossievatry
26.07.2017 4:06
Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another subtypes of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms. Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. See you later! XRumer20170725
Flossievatry
25.07.2017 22:38
Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil": captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another types of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube. Good luck ;) XRumer20170725
EssayForMe
25.07.2017 21:42
We Can Write Your Paper For You - EssayErudite.com Can You <a href=https://essayerudite.com/write-essay-for-me/>Write My Essay for Me</a> ? How many times do students worldwide ask this question without finding an answer? We'd rather not check the official statistics. At the same time, essays appear to be probably among the most popular academic assignments. Students from various education establishments need to complete them constantly. If you are among those lucky ones, feel free to contact our customer service department and opt for an <a href="https://essayerudite.com" />essay writing help</a>
BuyEssay
25.07.2017 19:12
Buy Essay - EssayErudite.com Where to <a href="https://essayerudite.com/buy-essay/" />Buy Essay Online</a> ? Our experienced writers can boast higher degrees in addition to exceptional writing skills. You now have a great chance to <b><a href=https://essayerudite.com/buy-essay/>buy essay</a></b> papers online with only a couple of clicks.
Flossievatry
25.07.2017 17:15
Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil": captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another subtypes of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube. Good luck! XRumer20170725
BestEssay
25.07.2017 17:10
Best Essay Writing Service at EssayErudite.com Looking for the <a href=https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/>best essay writing service</a> can turn into a pain in the neck especially if you are not an experienced essay buyer. <a href="https://essayerudite.com" />EssayErudite.com</a> is well known among students from the USA, UK, Canada and Australia. We provide a superior writing assistance and handle all types of academic papers ranging from dissertations and thesis statements to reviews and coursework. Whatever the challenge is, you can always count on us.
RogerHem
25.07.2017 14:50
Dissertation Writing Service - EssayErudite.com Our https://essayerudite.com/dissertation-writing-service/ provides a full-scale writing assistance accessible online 24/7. Apart from many other writing companies, we are rather picky when forming a professional staff of experts. Moreover, we try to make our every customer feel safe and pleased with the service.
Stevensog
25.07.2017 12:49
Write My Paper - EssayErudite.com Looking for an expert to <b><a href=https://essayerudite.com/write-my-paper/>write my paper</a></b> for you? You are at the right place. Providing superior writing service appears to be our main specialization and passion. Our website is the best destination for every English-speaking student who calls for assistance when handling his or her daily academic tasks.
WriteEssay
25.07.2017 10:06
Write My Essay - EssayErudite.com Fed up of typing "who can write my essay" in the search bar? Would you like to have a reliable helper always by your side? Our website will come as an excellent solution to <a href="https://essayerudite.com/write-my-essay/" />write my essay</a>
ArleneUnest
22.07.2017 22:10
Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captcha solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another types of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube. Good luck ;) XRumer20170721
ArleneUnest
22.07.2017 16:57
Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another categories of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms. Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube. Good luck! XRumer20170721
ArleneUnest
22.07.2017 11:34
Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another categories of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. Good luck ;) XRumer20170721
ArleneUnest
22.07.2017 2:12
Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another subtypes of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube. Good luck ;) XRumer20170721
Dorothywep
19.07.2017 4:12
Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another size-types of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms. Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube. See you later ;) XRumer20170718
Dorothywep
18.07.2017 22:44
Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another size-types of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. See you later! XRumer20170718
Dorothywep
17.07.2017 22:22
Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil": captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another categories of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. Good luck! XRumer20170717
DorisUtini
15.07.2017 0:35
Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil": captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another subtypes of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms. Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube. Good luck! XRumer201707

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wszystkie opinie są własnością piszących. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy wulgarnych lub nawołujących do nienawiści.

Wyszukiwarka

Reklama

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.