„Powstanie Węgierskie ’56. Kontekst międzynarodowy i reakcja Kremla” czyli spotkanie w Krakowskim Klubie „Kamieniołom”

Poniżej zamieszczamy informację o poniedziałkowym spotkaniu w krakowskim Klubie Kamieniołom.
04.11.2013 11:14

Spotkanie, poświęcone Powstaniu Węgierskiemu, odbędzie się w poniedziałek 4 listopada 2013 roku o godz. 18:00. Klub spotyka się przy Rynku Podgórskim – przy kościele Św. Józefa – w piwnicy pod plebanią. 

Gośćmi Klubu będą :

Áron Petneki (ur. 1946 w Budapeszcie), historyk kultury środ-kowo-europejskiej, w latach 1995-2007 kierownik Katedry Literatury i Kultu-ry Europy Środkowej oraz prodziekan Uniwersytetu w Miszkolcu (Miskolci Egyetem), w latach 2007-2011 profesor Uniwersytetu Warszawskie-go. Przewodniczący Węgiersko-Polskiej Komisji Historycznej Węgierskiej Akademii Nauk. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rze-czypospolitej Polskiej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Repu-bliki Węgierskiej. Mieszka w Budapeszcie.

Wojciech Frazik, dr historii, od 2000 r. pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie (2006–2012 naczelnik OBEP). Członek redakcji periodyku „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” oraz Komitetu Redakcyjnego słownika bio-graficznego Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Od 1994 r. redaktor „Zeszytów Historycznych WiN-u”, od 2001 r. zastępca redaktora naczelnego, od 2010 r. redaktor naczelny. W latach 1981–1989 kolporter wydawnictw podziemnych i organizator struktur kolportażowych, wykładowca w ramach oświaty niezależnej (m.in. wygłosił wykład podczas obchodów 30-tej rocznicy Powstania Węgierskiego w Podkowie Leśnej w październiku 1986), w latach 80-tych wygłosił wiele wykładów w „Kamieniołomie”, uczestnik wielu innych działań niezależnych. Autor ok. 180 publikacji naukowych i popularyzatorskich, ostatnio opublikował Emisariusz Wolnej Polski. Biografia politycz-na Wacława Felczaka (1916–1993).


Ostatnie wiadomości z tego działu

Odszedł Leszek Elektorowicz (1924-2019)

Spotkanie autorskie z Wiesławem Helakiem!

Tadeusz Kościuszko. Bohater wciąż aktualny

Spotkanie z Leszkiem Elektorowiczem!

Komentarze (0)
Twój nick:
Kod z obrazka:Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wszystkie opinie są własnością piszących. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy wulgarnych lub nawołujących do nienawiści.

Wyszukiwarka

Reklama

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.