Edukacja! - konferencja "Polska szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy"

Konferencja „Polska szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy” odbędzie się 20 V 2013 r. w godzinach od 10:00 do 18:00 w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 24.
16.05.2013 8:12

Wszyscy jesteśmy świadomi zmian jakie zachodzą w społeczeństwie, wkraczamy w etap „społeczeństwa wiedzy”, który stanowi wielkie wyzwanie również dla polskiej edukacji.

W globalnym spojrzeniu na edukację nie można jednak pomniejszyć wartości  jednostki. Konferencja będzie się skupiać nie tylko wokół rozwoju intelektualnego, ale też moralnego uczniów.

Coraz częście słyszy się również głosy niezadowolenia z systemu polskiej edukacji, nasi eksperci postarają się odpowiedzieć na pytanie dlaczego tak się dzieje.

W organizację zaangażował się dyrektor Studium Pedagogicznego UJ, były wojewódzki kurator oświaty w Krakowie  - dr Jerzy Lackowski, który udzielił wsparcia merytorycznego. Zaproszeni prelegenci to przedstawiciele różnych ośrodków akademickich, nie tylko z Krakowa, a także dziennikarze, posłowie oraz studenci. Dzięki ich wspólnej debacie możliwe będzie szerokie spojrzenie na poruszane zagadnienia.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli środowiska akademickiego, dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych, a także wszystkich tych, którzy są zainteresowani przyszłością polskiej edukacji.

 

Więcej informacji na stronie www.studencidlarp.pl oraz na Facebook'u StudencidlaRP.


Ostatnie wiadomości z tego działu

Odszedł Leszek Elektorowicz (1924-2019)

Spotkanie autorskie z Wiesławem Helakiem!

Tadeusz Kościuszko. Bohater wciąż aktualny

Spotkanie z Leszkiem Elektorowiczem!

Komentarze (1)
Twój nick:
Kod z obrazka:


Studenci dla RP
16.05.2013 8:31
Szczegółowy plan konferencji: PANEL I  Godz.10:00 - rozpoczęcie konferencji przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Godz.10:10 - dr Jerzy Lackowski, dyrektor Studium Pedagogicznego UJ – „Nauczyciel wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy”  Godz. Godz. 10:30 – dr hab. Jarosław Górniak, Prof. UJ, dziekan Wydziału Filozoficznego  Godz. 10:50 – debata Godz. 11:00 – Prof. dr hab. Mirosław Handke „Reforma edukacji – jak miało być a jak jest?” Godz. 11:20 – dr hab. Andrzej Waśko, Prof. UJ, - „Wiedza czy „wiadomości”? Uwagi o telewizyjnym modelu myślenia w edukacji.” Godz. 11:40 – debata Godz. 12:00 – wystąpienie Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki, Prof. dr hab. Andrzeja Manii. Godz. 12:20 – Prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki, - „Kształcenie dla kreatywności” Godz. 12:40 – dr Krzysztof Pawłowski „Jak wpłynąć na rozwój kreatywnego myślenia uczniów ? Co zrobić aby polskie uniwersytety nadążały za wyzwaniami przyszłości?” Godz. 13:00 – debata Godz. 13:10 –dr hab. Władysław Błasiak, Prof. UP „Nauczanie przedmiotów przyrodniczych w Polsce – wyniki badań” Godz. 13:30 – dr hab. Antoni Leon Dawidowicz, Prof. UJ, „Przede wszystkim wykształcenie ogólne”  Godz. 13:50 – debata Godz. 14:00 – przerwa PANEL II Godz. 14:10 – mgr Olgierd Sroczyński „System edukacyjny a innowacyjność i przedsiębiorczość”. Godz. 14:25 – mgr Paweł Czop „Praktyki studenckie – luka w prawie?” Godz.14:40 – Paweł Kurtyka (UJ), „Edukacja historyczna – co nam daje? Historia w nauczaniu szkolnym na początku 3 dekady III RP” Godz. 14:55 – debata Godz. 15:05 – mgr Wojciech Wyżykowski „Edukacja prawna przed maturą. Edukacja zachcianka czy akt desperacji?” Godz. 15:20 – mgr Radosław Budzyński „Wpływ tożsamości uczniów z krajów byłego Związku Radzieckiego na ich proces edukacyjny w Polsce” Godz. 15:35 – debata III PANEL Godz. 15:45 – debata ekspertów edukacyjnych: Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, poseł PiS Dr Małgorzata Jantos, radna Miasta Krakowa (PO) Piotr Legutko – redaktor krakowskiego „Gościa Niedzielnego” Artur Grabek – dziennikarz „Rzeczypospolitej”  Godz. 16:35 - pytania publiczności Godz. 16:50 - debata ekspertów edukacyjnych: Ks. dr Wit Pasierbek, dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Borkowski - Prodziekan ds. Studenckich Akademii Ignatianum.  Dr Iwona Maciejowska Dr Dagmara Sokołowska Godz. 17:40 – pytania publiczności PANEL IV Godz. 18:00 – debata studencka (przedstawicieli-studentów poszczególnych nauk Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo- Hutniczej, Akademii Krakowskiej im. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Pedagogicznego.) Godz. 18:50 – zakończenie konferencji

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wszystkie opinie są własnością piszących. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy wulgarnych lub nawołujących do nienawiści.

Wyszukiwarka

Reklama

Facebook


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są własnością Portalu ARCANA lub też autorów, którzy podpisani są pod artykułem.
Redakcja Portalu ARCANA zgadza się na przedruk zamieszczonych materiałów tylko pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle.
Nowa odsłona Portalu ARCANA powstała dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.